RESÂ, Mustafâ Maksûd Resâ Efendi

(d. 1215/1800-01 - ö. 1269/1852-53)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1215/1800-01 yılında Rusçuk’ta doğdu. Mustafâ Maksûd Resâ Efendi adıyla tanındı. Yaklaşık yirmi yıl süren öğrenimini tamamladıktan sonra divan kâtipliği ve kethüdalık görevlerinde bulundu. II. Mahmûd (sal. 1808-1839) döneminde hâcegâna katıldı. 1265/1848-49 yılında İstanbul’a geldi. Hicaz dönüşü sırasında 1269/1852-53 yılında Hezargrat’ta öldü. Sicill-i Osmânî şairin Abdülmecîd (sal. 1839-1861) dönemi sonlarında (Akbayar 1996: 1375), Osmanlı Müellifleri ise 1259/1843-44’te öldüğünü belirtir (Tatcı vd. 2000: 201). Resâ’nın pek çok şiirinin yanında Kasîde-i Bürde'ye Türkçe tahmisi vardır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. (43): 49-66.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sami (1311). Kâmusu’l-Âlâm. C. 3. İstanbul.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 06.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir dil ki hâk-ı fahr-ı Rasûlden cilâ alır

Mihr-i cihân-nümâ o gönülden ziyâ alır

Hikmet ne olduğun maraz-ı aşkda anlayan

Lokmân olur o cümle giyâhdan devâ alır

Kâf-ı gönülde tâ’ir-i aşk olsa lâne-sâz

Bahr-ı muhît-i ilm-i ledünden gıdâ alır

Yağdırsa ebr-i âh-ı seher eşk-i hasreti

Feyz-i visâlden çemen-i dil nemâ alır

Mısr-ı vücûda mâlik olursa azîz-i aşk

Âşık o demde Yûsuf-ı cândan bahâ alır

Sûrâh-ı kalb-i âşıka ayb itme zâhidâ

Revzen olursa dârda günden ziyâ alır

Maksûd sanma kâle-i aşka revâc yok

Kâlâ-yı tâzedir anı arz it Resâ alır

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]. 167-168.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Doğum YeriGörüntüle
2HÂFlZ, Seyyid Hâfız Abdullâh Efendid. ? - ö. 1771-72\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
3EMÂNÎ, Rusçuklu Mustafa Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
4İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Doğum YılıGörüntüle
5HÂFlZ, Seyyid Hâfız Abdullâh Efendid. ? - ö. 1771-72\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
6EMÂNÎ, Rusçuklu Mustafa Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
7İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Ölüm YılıGörüntüle
8HÂFlZ, Seyyid Hâfız Abdullâh Efendid. ? - ö. 1771-72\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
9EMÂNÎ, Rusçuklu Mustafa Çelebid. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
10İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912MeslekGörüntüle
11HÂFlZ, Seyyid Hâfız Abdullâh Efendid. ? - ö. 1771-72\'den sonraMeslekGörüntüle
12EMÂNÎ, Rusçuklu Mustafa Çelebid. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
13İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂFlZ, Seyyid Hâfız Abdullâh Efendid. ? - ö. 1771-72\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMÂNÎ, Rusçuklu Mustafa Çelebid. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Madde AdıGörüntüle
17HÂFlZ, Seyyid Hâfız Abdullâh Efendid. ? - ö. 1771-72\'den sonraMadde AdıGörüntüle
18EMÂNÎ, Rusçuklu Mustafa Çelebid. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle