RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendi

(d. ?/? - ö. 1144/1731-32)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hâfız Ahmed Rif'at Efendi'nin asıl adı Ahmed'dir. İstanbul'da doğdu. Üsküdarlıdır. Bu sebeple Üsküdarî Hâfız Rif'at olarak tanındı. Hâfız Rif'at olarak tanınması Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmesinden dolayı idi. İyi bir eğitim alan Rif'at, 1144/1731-32 yılında genç yaşta vefat etti.

Veziriazam İbrahim Paşa'ya sunduğu "Bahâriye" kasidesi paşa tarafından beğenilmişti. Safayî, bu kasidenin iki beytini tezkiresine aldı (Çapan 2005: 264). Musiki alanında dönemin önde gelenlerindendi. Hatta kendi şiirlerini de besteledi.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 264

Erdem, Sadık (hzl.)(1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.135.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 3359

Mehmed Süreyya (1308/ 1890). Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 403.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.08.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İtme nigâh vuslatı içün anasına

Rahm eylemez efendi o şûh öz babasına

Zannım budur haşrde kırılmış gibi düşer

Ol kâfirin şehîd-i nigâhı kazâsına

Boş etmedin çözülmez ise tarf-ı gerdenin

Varsam misâl-i dügme dikilsem yakasına

Gûş eyle savt-ı nahl-ı gülistânı yâd eyle 

Benzer hevâ-yı dil-keşi ıtr-ı sabâsına

Kânûn-ı aşka uymaz o şeh nâz eder müdâm

Var sen Rif'at anı ko kendü hevâsına

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 264.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEMÂLÎ, Taşköprî-zâde Kemâleddîn Mehmedd. 1553 - ö. 1621Doğum YeriGörüntüle
2Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Doğum YeriGörüntüle
3NEYLÎ, Mîrzâ-zâde Ahmed Efendid. 1673 - ö. 1748Doğum YeriGörüntüle
4KEMÂLÎ, Taşköprî-zâde Kemâleddîn Mehmedd. 1553 - ö. 1621Ölüm YılıGörüntüle
5Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Ölüm YılıGörüntüle
6NEYLÎ, Mîrzâ-zâde Ahmed Efendid. 1673 - ö. 1748Ölüm YılıGörüntüle
7KEMÂLÎ, Taşköprî-zâde Kemâleddîn Mehmedd. 1553 - ö. 1621Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9NEYLÎ, Mîrzâ-zâde Ahmed Efendid. 1673 - ö. 1748Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10KEMÂLÎ, Taşköprî-zâde Kemâleddîn Mehmedd. 1553 - ö. 1621Madde AdıGörüntüle
11Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Madde AdıGörüntüle
12NEYLÎ, Mîrzâ-zâde Ahmed Efendid. 1673 - ö. 1748Madde AdıGörüntüle