RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendi

(d. ?/? - ö. 1144/1731-32)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hâfız Ahmed Rif'at Efendi'nin asıl adı Ahmed'dir. İstanbul'da doğdu. Üsküdarlıdır. Bu sebeple Üsküdarî Hâfız Rif'at olarak tanındı. Hâfız Rif'at olarak tanınması Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmesinden dolayı idi. İyi bir eğitim alan Rif'at, 1144/1731-32 yılında genç yaşta vefat etti.

Veziriazam İbrahim Paşa'ya sunduğu "Bahâriye" kasidesi paşa tarafından beğenilmişti. Safayî, bu kasidenin iki beytini tezkiresine aldı (Çapan 2005: 264). Musiki alanında dönemin önde gelenlerindendi. Hatta kendi şiirlerini de besteledi.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 264

Erdem, Sadık (hzl.)(1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.135.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 3359

Mehmed Süreyya (1308/ 1890). Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 403.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.08.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İtme nigâh vuslatı içün anasına

Rahm eylemez efendi o şûh öz babasına

Zannım budur haşrde kırılmış gibi düşer

Ol kâfirin şehîd-i nigâhı kazâsına

Boş etmedin çözülmez ise tarf-ı gerdenin

Varsam misâl-i dügme dikilsem yakasına

Gûş eyle savt-ı nahl-ı gülistânı yâd eyle 

Benzer hevâ-yı dil-keşi ıtr-ı sabâsına

Kânûn-ı aşka uymaz o şeh nâz eder müdâm

Var sen Rif'at anı ko kendü hevâsına

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 264.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Doğum YeriGörüntüle
2BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
4Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Ölüm YılıGörüntüle
5BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
6FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
7Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Madde AdıGörüntüle
11BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle