RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1080/1669-70)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Büyük bilginlerden Sâdık Mehmed Efendi'nin oğlu olup, asıl adı Mucîb'e göre Abdülhak Mustafa; Rıza'ya göre Abdülhay Mustafa Çelebi'dir. Öğrenim görüp müderris oldu (Zavotçu 2009: 235; Altun 1997: 32). Mucîb'in, ismini Abdülhak olarak yazması yanlıştır. Vefat yılı, 1080/1669-70'dir (Kurnaz 2001: 1494/363). Bursalı Mehmed Tâhir, vefatı "1080/1669-70 küsürdür" diyerek daha sonraki bir tarihi işaret ediyor (Bursalı Mehmed Tâhir 1333-42: 2/184). Leylâ vü Mecnûn ile Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerini yazdı. Muhayyel, eşsiz şiirleri vardır (Zavotçu 2009: 235; Altun 1997: 32).

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mucîb. Ankara: AKM Yay.

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.02.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cür'a-i gamla gönül bezmini pür-cûş iderin

Câm-ı Cem üstine ben hûn-ı ciger nûş iderin

Dâgımı merhem-i hûnîn ile dâg-ı hicre

Bülbüli bâg-ı gamım gonce-i gül-cûş iderin

Nükte-gûyende-i gülşengeh-i ışk-ı yârim

Nutk-ı âha gelicek bülbüli hâmûş iderin

***

Mecrûhum ey sabâ haber-i cân-figâr kıl

Zahm-ı dilin fetîlini mektûb-ı yâr kıl

(Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mucîb. Ankara: AKM Yay. 32)

Ez-kitâb-ı Leylâ vü Mecnûn İbtidâ-i Âgâz

Ey şule-feşân-ı âteş-i ışk

Feryâd-res-i belâkeş-i ışk

Ey mertebe-bahş-ı pâye-i dil

Ârâm-ı nihâd-ı sâye-i dil

Ey jâle-nişân-ı lâle-hasen

Te'sîrde piyâle-i hasen

Ey gâze-zen-i cemâl-i maksûd

Şîrâze-keş-i cerîde-i cûd

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı. 235).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Doğum YeriGörüntüle
2Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EMNÎ, Seyyid Emnî Mehmed Beyd. ? - ö. 1749-50?Doğum YeriGörüntüle
4HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Doğum YılıGörüntüle
5Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6EMNÎ, Seyyid Emnî Mehmed Beyd. ? - ö. 1749-50?Doğum YılıGörüntüle
7HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Ölüm YılıGörüntüle
8Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9EMNÎ, Seyyid Emnî Mehmed Beyd. ? - ö. 1749-50?Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631MeslekGörüntüle
11Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
12EMNÎ, Seyyid Emnî Mehmed Beyd. ? - ö. 1749-50?MeslekGörüntüle
13HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMNÎ, Seyyid Emnî Mehmed Beyd. ? - ö. 1749-50?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Madde AdıGörüntüle
17Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18EMNÎ, Seyyid Emnî Mehmed Beyd. ? - ö. 1749-50?Madde AdıGörüntüle