RIFKÎ

(d. ?/? - ö. 1271/1854-55)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Mehmed Rıfkî Efendi Bartın/Kuruca Şile karyesinden Topal Ali oğlu Ali’nin oğludur. Kuruca Şile'de doğdu. 1228/1813-1814’te İstanbul’a geldi. Sultan Ahmed Medresesinde eğitim gördü. Hoca Vahyi Efendi’den Farça okudu. Üsküdar’da Selimiye dergahı şeyhi Ali Behcet Efendi merhuma 1233/1817-18’de intisab etti. Daha sonra hilafet aldı. 1248/1832-1833’te Unkapanı civarında Ahmedü'l-Buhârî Dergahı meşihatine atandı. Kendisine başvuranlara Farsça okuturdu. Rıfkî, Ahmedü’l-Buhârî Dergahı Şeyhi Hasan Efendi’nin kızı ile izdivac etti. F­âtıme Refîka, Seniyye ve Münîre adlı çocukları oldu. Tırnakcı-zâde Zîver Bey, Rıfkî Efendi’nin 1250/1834-35’te doğan oğlu Mehmed Neş’et için yazdığı Farsça tarih manzumesinde Rıfkî hakkındaki düşüncelerini de aktarır (Celepoğlu 2013 : 2612-2615). Rıfkî Efendi 1271/1854-1855’te vefât etti. Dergahın haziresine defnolundu. Mezar taşında Safvet’in beş beyitlik tarih manzumesi vardır. Tarih beyti şöyledir: Öğrenip Safvet erenlerden dedi târîhini / Eyledi Rıfkı Efendi tekye-i adni mekân (1271/1854-1855).

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal, kütüphanesindeki mecmualardan birinde Rıfkî'nin gazelleri ve tarihleri olduğunu ayrıca Bayezıd’daki umumi kütüphanede bulunan bir mecmuada Rıfkı Efendi’nin pek çok şiirini gördüğünü ifade etmektedir.

Kaynakça

Celepoğlu, Ayşegül (hzl.) (2013). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. V. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Serde sevdâ elde sahbâ dilde hubb-i mâsivâ

Serseri ayş-i abesle geçdi ömrüm dâimâ

Geldi geçdi bunca fırsat demleri boşdan boşa

Bilmedik kadrin ne çâre cümlesi oldu hebâ

Ârzû-yi nefse nakd ü vaktimi sarf eyleyip

Hâsılı ben şimdi sıfrü’l-yed olup kaldım şehâ

Sînem içre âkıbet düştü nedâmet âteşi

Parladı birden tutuşdu cân evi buldu fenâ

Gülşen-i firkatte feryâd eyleyip şâm ü seher

Gül ruhun gördükçe murg-ı dil verir cânın sana

Kûy-i hicrinde garîb oldum habibâ ben senin

Yâr ü yâver kalmadı bir kimse olmaz âşinâ

Pek perîşân oldu hâlim kimse bilmez derdimi

Kapına geldim meded-kârâ meded eyle bana

Nefs-i bedkârın elinde Rıfkî olmuştur esîr

Hâline rahm eyleyip kurtar anı Yâ Rabbenâ

(Celepoğlu, Ayşegül (hzl.) (2013). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. V. Ankara: AKM Yay. 2612-2615.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mustafa Şahind. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Tarık Minkarid. 1925 - ö. 5 Ekim 2010Doğum YeriGörüntüle
3Seyhan Erözçelikd. 13 Mart 1962 - ö. 24 Ağustos 2011Doğum YeriGörüntüle
4Mustafa Şahind. 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Tarık Minkarid. 1925 - ö. 5 Ekim 2010Doğum YılıGörüntüle
6Seyhan Erözçelikd. 13 Mart 1962 - ö. 24 Ağustos 2011Doğum YılıGörüntüle
7Mustafa Şahind. 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Tarık Minkarid. 1925 - ö. 5 Ekim 2010Ölüm YılıGörüntüle
9Seyhan Erözçelikd. 13 Mart 1962 - ö. 24 Ağustos 2011Ölüm YılıGörüntüle
10Mustafa Şahind. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Tarık Minkarid. 1925 - ö. 5 Ekim 2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Seyhan Erözçelikd. 13 Mart 1962 - ö. 24 Ağustos 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Mustafa Şahind. 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Tarık Minkarid. 1925 - ö. 5 Ekim 2010Madde AdıGörüntüle
15Seyhan Erözçelikd. 13 Mart 1962 - ö. 24 Ağustos 2011Madde AdıGörüntüle