RUHÎ, Şuayb Ruhî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Şuayb olan şair İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şuayb Ruhî Efendi diye tanındı. Hattat Eğrikapılı Râsim Mehmed Efendi’nin kardeşi Mustafa Efendi’nin oğludur. Amcası Râsim Mehmed Efendi’nin yanında yetişti ve ondan hat dersleri aldı. Enderun’a girerek Baltacı Mustafa Paşa’nın divan kâtibi oldu. Mustafa Paşa’nın vefatından sonra divan efendiliğine getirildi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Âdâb-ı Zurafâ (Erdem 1994: 142)’ya göre bilgili, şiir ve inşaya kâdir bir kimseydi. Kaynaklarda şiirinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1399.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 142.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 382.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Ruhî Şuayb Efendi (Enderunlu)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 356.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.05.2015
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Doğum YeriGörüntüle
3SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1887Doğum YeriGörüntüle
4Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Doğum YılıGörüntüle
6SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
7Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Ölüm YılıGörüntüle
9SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
10Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922MeslekGörüntüle
12SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1887MeslekGörüntüle
13Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Madde AdıGörüntüle
18SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1887Madde AdıGörüntüle