RUHÎ, Şuayb Ruhî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Şuayb olan şair İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şuayb Ruhî Efendi diye tanındı. Hattat Eğrikapılı Râsim Mehmed Efendi’nin kardeşi Mustafa Efendi’nin oğludur. Amcası Râsim Mehmed Efendi’nin yanında yetişti ve ondan hat dersleri aldı. Enderun’a girerek Baltacı Mustafa Paşa’nın divan kâtibi oldu. Mustafa Paşa’nın vefatından sonra divan efendiliğine getirildi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Âdâb-ı Zurafâ (Erdem 1994: 142)’ya göre bilgili, şiir ve inşaya kâdir bir kimseydi. Kaynaklarda şiirinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1399.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 142.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 382.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Ruhî Şuayb Efendi (Enderunlu)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 356.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.05.2015
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Doğum YeriGörüntüle
2VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Doğum YeriGörüntüle
3TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93Doğum YeriGörüntüle
4KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Doğum YılıGörüntüle
5VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Doğum YılıGörüntüle
6TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93Doğum YılıGörüntüle
7KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Ölüm YılıGörüntüle
8VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Ölüm YılıGörüntüle
9TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93Ölüm YılıGörüntüle
10KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586MeslekGörüntüle
11VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52MeslekGörüntüle
12TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93MeslekGörüntüle
13KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Madde AdıGörüntüle
17VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Madde AdıGörüntüle
18TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93Madde AdıGörüntüle