SÂDIK, Baba

(d. ?/? - ö. ?/1899)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sâdık Baba bilinmeyen bir tarihte İstanbul’da dünyaya geldi. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’ne göre, Çamlıca Bektaşî Tekkesi şeyhi Ali Nutkî Baba’nın kayınbabası olan şair, Bahriye subayı rütbesinden emekli olmuş ve daha sonra Devlet Hazinesinde sermünadilik yapmıştır. 1899'da İstanbul’da vefat etmiştir (1990: 395; Ergun 1956: 249). Sâdık Baba’ya ait iki şiir Sadettin Nüzhet Ergun’un Bektaşi Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde yer alır (Ergun 1956: 249). 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşi Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi. 

Okutan, Gülten (2007). “Sâdık Baba”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 408.

"Sâdık Baba" (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 395.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 03.03.2015
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Övgü??

Nurunu nurundan halketmiş Huda

İsmile müsemma genç Ali Baba

Cemâlin görenler bakmaz mir’ata

İsmile müsemma genç Ali Baba

 

Sırlama cemâlin gel bize göster

Cemâlin gören canlar ne ister

Müyesser olmıyan kapunu bekler

İsmile müsemma genç Ali Baba

 

Hem sıfâtu zatı nur ile tenvir

Kendin bilen âşık hemen gel can ver

Aşkına içelim saki bir dem ver

İsmile müsemma genç Ali Baba

 

Bu fakir Sâdık hem kemter gedadır

Kapunda kulolmak cana sefadır

Vallhi billâhi medhe sezadır

İsmile müsemma genç Ali Baba

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşi Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi. 249-250.


 

Nefes

Biz esrara olduk aşna

Durmuşuz adû taşına

Belâsı kendi başına

Biz Bektaş fukarasıyız

 

Nûri Baba Hak’ka gitti

Şübhesiz dîdâra yetti

Nutkî’yi bize bahş etti

Balım’ın budalasıyız

 

Câlis oldu Nutkî Baba

Döndü yüzün bizden yana

Niyâz eyleriz hep ana

Biz Bektaş fukarasıyız

 

Şereflendi dergâhımız

Bu bizim iftiharımız

Terk etmişiz hep varımız

Biz Bektaş fukarasıyız

 

Aşk olsun bu kemâline

Yüz sürdü pîrin hâkine

Nur yazılmış cemâline

Biz Bektaş fukarasıyız

 

Her kime eylese nazar

Yüreği ol anda yanar

Elinden içenler kanar

Biz Bektaş fukarasıyız

 

Dede Baba’nın bir gülü

Oldu Çamlıca bülbülü

Muhibbâna pek sevgili

Biz Bektaş fukarasıyız

 

Medhin eyler dâim Sâdık

Dûr olsun münkir munâfık

Nutkî Baba doğru nâtık

Biz Bektaş fukarasıyız

Balım’ın budalasıyız 


Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşi Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi. 250-251.İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RİYAZÎ, Ali Çelebi, Kuloğlud. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MERÂKÎ, Hüseyin Refîk Efendid. ? - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
3HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Doğum YeriGörüntüle
4RİYAZÎ, Ali Çelebi, Kuloğlud. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MERÂKÎ, Hüseyin Refîk Efendid. ? - ö. 1768-69Doğum YılıGörüntüle
6HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Doğum YılıGörüntüle
7RİYAZÎ, Ali Çelebi, Kuloğlud. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MERÂKÎ, Hüseyin Refîk Efendid. ? - ö. 1768-69Ölüm YılıGörüntüle
9HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Ölüm YılıGörüntüle
10RİYAZÎ, Ali Çelebi, Kuloğlud. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MERÂKÎ, Hüseyin Refîk Efendid. ? - ö. 1768-69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RİYAZÎ, Ali Çelebi, Kuloğlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MERÂKÎ, Hüseyin Refîk Efendid. ? - ö. 1768-69Madde AdıGörüntüle
15HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Madde AdıGörüntüle