TECELLÎ, Mahmud Çelebi

(d. ?/? - ö. 1060-1065?/1650-1656?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Mahmud’dur. Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi mevcut olmayan şairin doğduğu yıl, ailesi, öğrenim durumu, mesleği hakkında bir şey söylemek de mümkün değildir. Hakkında bilgi veren kaynakların hepsinde de "çelebi" olarak anılması medrese eğitimi almadığını ve ilmiye sınıfına dahil olmadığını, devlette önemli mevkilerde bulunmadığının ipucu olabilir.

Doğum tarihi belli olmayan şairin ölüm tarihi konusunda da kaynaklarda farklı tarihler verilmektedir. Sicill-i Osmânî’de 1066/1656, Beliğ’de 1060/1650 olarak belirtilmiştir. Sicill-i Osmanî'de şair olduğu belirtilmiş ancak herhangi bir eserinden bahsedilmez.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl) (1985). İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Âsâr li Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Ünv. Yay.

Akbayar, Nuri (hzl) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. SEBAHAT DENİZ
Yayın Tarihi: 16.05.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

O yârun hâba vardı çeşm-i mesti sanma nâzından
Murâdı râhat olmakdur biraz halkun lisânından

N’ola olursa kaşun zülf-i siyeh-fâma yakın
Her zamân gurre-i meh görinür [ah]şama yakın

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932Doğum YeriGörüntüle
2Mine Soysald. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ayça Erkold. 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932Ölüm YılıGörüntüle
5Mine Soysald. 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
6Ayça Erkold. 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
7Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8Mine Soysald. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9Ayça Erkold. 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932Madde AdıGörüntüle
11Mine Soysald. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12Ayça Erkold. 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle