Sadık Yalsızuçanlar

(d. 1 Aralık 1962 / ö. -)
Yazar, Öykücü, Romancı, Deneme Yazarı, Prodüktör
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Malatya’nın Çarmuzu Mahallesi’nde, yedi çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokula altı yaşında başlamasını okul yönetimi kabul etmeyince babası mahkeme kararıyla yaşını bir yaş büyüttü ve doğum tarihi 01.12.1961 olarak nüfus kaydına geçti (Çelik 2014: 1).

Babası Abdurrahman Bey, annesi Necla Hanım’dır. Abdurrahman Bey, Malatya’da uzun yıllar sinema işletmeciliği yaptı. Sadık Yalsızuçanlar, babasının çalıştığı sinemalarda, seyircilere yer gösterip gazoz ve çekirdek sattığı gibi yüzlerce film izleme imkânına sahip oldu. Bu birikim onun edebiyat ve sanata meyline tesir etti.

Eğitim hayatı, Malatya’da Melekbaba İlkokulunda başladı. Aynı şehirdeki Kubilay Ortaokulunda iki yıl eğitim aldıktan sonra, son sınıfı Hatay Dörtyol’da tamamladı. Ortaokul yıllarında öğretmeni Turhan Gültekin’in yönlendirmesiyle Fakir Baykurt, Oktay Akbal, Mehmet Kemal, Uğur Mumcu, Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Sait Faik gibi yazarların eserlerini okudu.

1979’da kazandığı Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1983’te mezun oldu. Akabinde yüksek lisansa başladı ve birçok üniversitenin asistanlık, okutmanlık sınavlarını kazandı. Güvenlik soruşturmaları nedeniyle kadro alamadığı için bir yıl sonra yüksek lisans eğitimini bıraktı. Ankara’dan İstanbul’a taşındı, Yeni Asya Araştırma Merkezi’nde ve Köprü dergisinde çalıştı. 1985 yılında Sivas’ın Ulaş nahiyesine Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak atandı. İki buçuk yıl Ulaş Lisesinde, bir yıla yakın da aynı ilin merkezindeki Sabancı Lisesinde öğretmenlik yaptı.

TRT’nin açtığı prodüktörlük sınavını kazanarak İzmir bölge müdürlüğünde yardımcı prodüktör olarak göreve başladı (1988). Daha sonra İzmir’den Ankara’ya TRT Genel Müdürlüğüne tayin oldu (1990). TRT çatısı altında yirmi yıldan fazla yardımcı prodüktör ve prodüktör olarak çalışarak çeşitli kültür programlarına imza attı. Muharrem Sevil’le “Kırkambar” adında on üç bölümlük bir kültür programı hazırladı (1992). “Avşar Elleri” (1992), “Göklere Çekilen Kartal” (1996), “Urfa’da Zaman” (2000), “Rüya Sineması” (2000), "Eğin Dedikleri" (2000), “Kum Saati" (2001–2002), “Aşka Dair (2005)”, “Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed" (2006) adlı belgeselleri çekti.

İlk kitabı olan Şehirleri Süsleyen Yolcu ile Türkiye Yazarlar Birliğinin yılın hikâyecisi ödülünü kazandı (1986). “Kırkambar” programıyla televizyon programcılığı (1993), Rüya Sineması ile deneme alanında (1994), yine aynı kurumun ödüllerine layık görüldü. “Ozanın Kopuzu-Âşığın Sazı” belgeseliyle Türkiye Millî Kültür Vakfı (1991), “Çalışma Hayatımız” adlı programıyla Hak-İş Sendikası (1994) televizyon programcılığı ödüllerini aldı. Hikâye ve romanları İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça başta olmak üzere çeşitli dünya dillerine çevrildi.

TRT’den 2010 yılında emekli olduktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde üç yıl yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Ülke TV ve Kanal A’da televizyon programları yaptı. Evli ve beş çocuk babası olan Sadık Yalsızuçanlar, yayına hazırladığı yeni kitaplarıyla, katıldığı panel, söyleşi ve televizyon programlarıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Öykü, roman, deneme, masal, araştırma ve söyleşi gibi nesrin çeşitli türlerinde eser verdi. Günümüze kadar yüzün üzerinde kitabı yayımlandı. İlk edebî ürünleri olan Şehirleri Süsleyen Yolcu (1986) ve Gerçeği İnciten Papağan (1992) öykü türündedir. Bu kitaplardaki öyküleri, seksenli yılların ilk yarısında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenciyken yazdı. Risale-i Nur’un imaj evreniyle birlikte, Ankara Maltepe’deki Barınak Hotel’de yarı zamanlı çalıştığı sırada tanıdığı hayat kadınlarının trajik öyküleri, bahsi geçen eserlerine ilham oldu.

Bir öykü soruşturmasına verdiği cevapta, yazma ihtiyacının daima bir çelişkiyi anlamlandırma girişimiyle geliştiğini ancak yazdıkça çelişkilerinin arttığını, artan çelişkilerinin de yeni sorunlar doğurduğunu belirtmiştir. (Yalsızuçanlar 2000: 261). Netice itibariyle meselelerine cevap bulmak için ara vermeksizin yazdı ve ilk iki öykü kitabını günümüze kadar aynı türdeki şu eserleri izledi: Kuş Uykusu (1996), Güzeran (1998), Halvet Der Encümen (1998), Varlığın Evi (2002), Bir Yolcunun Halleri (2003), Öyküler Kitabı (2003), Sırlı Tuğlalar (2003), Hiç (2004), 40 Gözaltı Öyküsü (2004), Ayan Beyan (2005), Garip (2007), Evden Eve Gezen Ölüm (2012), Küf (2013), Huruf (2014), Terk (2015), İlk Aşk (2015), Vadideki Balzac (2016), Uzakla Yakının Sınırında (2016).

Sadık Yalsızuçanlar’ın öyküleri masal, tasavvuf, sürrealizm birlikteliği ve metafizik arayış gerilimi üzerine kuruludur (Ayvazoğlu 2011: 286). “Aşırı soyutlamalar, alegori düzeyinde metaforlar, eğretilemeler ve mecazlarla zenginleştirilmiş” soyut, imgesel, şiirsel dil, öykülerinin ayırt edici özelliğidir (Çopur 2016: 2). Aşk, ölüm, sevgi, geçmişe özlem, yozlaşma, nesil çatışması, sosyal adaletsizlik, töre cinayetleri gibi bireyi ve toplumu ilgilendiren pek çok mesele bu tür eserlerinin konusudur.

Yazdığı öykülere geriye dönüp baktığında çocukluk acılarını, ilk gençlik coşkularını, düşlerini, çelişkilerini gördüğünü söyleyen Sadık Yalsızuçanlar, kendi yaşamıyla birlikte tanıdıklarının hayatlarını hikâyeleştirmiştir. Öykülerinin her biri “mutlaka bir tecrübeye karşılık gelen” duygu hâliyle yoğrulmuştur (Yalsızuçanlar 2000: 262). Nitekim Kuş Uykusu adlı kitabı, sonradan üzerinde değişiklikler yapsa da Sarıkamış’taki askerlik dönemine ait günlüğü niteliğindedir. Hacimce en uzun öykülerinden biri olan “Pınar Sineması”nda ise doğumundan son çalıştığı yere kadar tüm detaylarıyla babası Abdurrahman Bey’in hayatını anlatır.

Yazarın öykülerinde tanıdıkları kadar peygâmber, şair, yazar, bilim adamı, mütefekkir olarak tarihe geçen Doğu ve Batının ünlü simaları da yer alır. Mevlana, Necip Fazıl, Ahmet Haşim, Cahit Sıktı, Friendrich Nietzsche, Gottfried Leibniz, Şeyh Galip, Umberto Eco, Orhan Pamuk, Kafka, Hölderlin, Heidegger, Lao Tzu, Chuang Tzu ve İbni Arabî onun öykü kahramanları arasındadır (Çelik 2014: 85). Bunun dışında, yazarın sembolik anlamlar yüklediği karakterleri de vardır. Gerçeği İnciten Papağan adlı kitabında, "Doğu Batı Divanı” ve Sırlı Tuğlalar’daki “Kumru”da, insan vasıfları yüklediği hayvanlara yer vermiştir (Çelik 2014: 52).

Sadık Yalsızuçanlar’ın öyküleri, biçimsel olarak çeşitlilik gösterir. Yazarın olay ve durum hikâyesi olarak sınıflandırabileceğimiz öykülerinin yanı sıra küçürek öyküleri de hayli fazladır. Hapishane penceresinden dışarıyı gözlemleyen bir tutsağın anlatıldığı “Sinemadüşü”, Hz. Yusuf kıssasına değinen “Sırlı Tuğlalar”, Michel Foucault’nun bir deli olarak karşımıza çıktığı “Yumuşak Ünlü”, İbn Arabî’den bahsedilen “Hareke”, hayvanların kahramanlaştırıldığı “Çerkes Masalı”, maddeye yönelen ve özüne yabancılaşan bir toplumun eleştirildiği “Halvet Der Encümen”, Yalsızuçanlar’ın küçürek öykü türünde verdiği edebî ürünlerine örnek gösterilebilir.

Sadık Yalsızuçanlar, öykü türünde olduğu kadar roman türünde de çok sayıda esere imza attı. Romanlarında tasavvuf kültürünü, modern hayatın karmaşası arasında sıkışan kendi özüne yabancılaşmış insana, başka bir dünyanın kapılarını aralayan imkân olarak sundu. Kendisiyle mücadele eden, hesaplaşan, özünü arayan insanlara, irfani bilgi ve bu bilginin ortaya çıkardığı hayat anlayışıyla karşılık verdi. İlk romanı olan Yakaza’da (1992), geçmişle an arasında gidip gelerek kendi iç muhasebesini yapan, modern hayatın içinde yalnızlaşan ve yabancılaşan insanın ıstırabını konu edindi. Yakaza’dan sonra yaklaşık on iki yıl roman türünde eser yayınlamayan Sadık Yalsızuçanlar, bilhassa mutasavvıf şahsiyetlerin hayatlarından hareketle biyografik roman türünde eserlerle okuyucusuyla buluştu. 2004’te yayınladığı Gezgin’de, İbni Arabî’nin tasavvuf yolundaki mücadelesini romanlaştırdı. Kahraman anlatıcının bilinç akışı tekniğiyle kurguladığı Cam ve Elmas (2006)’ta ise Ebu’l-Hasan Harakani Hazretleri’nin hayatına bugünün perdesinden baktı. Şey/Bir Ömer Hayyam Anlatısı (2006)’nda Ömer Hayyam’ı, Anka (2008)’da Niyazi Mısri’yi, Dem (2009)’de Said Nursi’yi konu edinerek biyografik roman türündeki eserlerine yenilerini ekledi.

Sadık Yalsızuçanlar, 2011 yılında Vefa Apartmanı romanıyla mühendis, siyaset ve devlet adamı olan, 27 Mayıs 1960 darbesinde tutuklanıp 1961’de tedavi edildiği hastanede vefat eden Tevfik İleri’nin hayatını yazdı. Birdenbire (2012)’de, bir üniversite hocası olan Mustafa’nın Niyazi Mısri, Yunus Emre, Ganem Dede, Yakup Aziz, Yamalı Dede gibi tasavvuf ehli insanların rehberliğinde geçen hayatını kaleme aldı. Diyamandi'de (2015), aslen Kayserili bir Rum olan Diyamandi’nin İslamiyetle tanıştıktan sonra Yaman Dede oluşunu anlattı. C’nin Hazırlanmış Hayatı'nda (2016) masalsı anlatımıyla harflerin serüvenini, bu türdeki şimdilik son eseri olan Yok Bişey'de (2017) ise güney sahillerinde geçen bir aşk hikâyesini konu edindi.

Sadık Yalsızuçanlar, öykü ve romanlarının yanında edebiyat, sanat, felsefe, müzik, sinema, tasavvuf gibi ilgi alanına giren pek çok dalda fikir ve değerlendirmelerini, eleştirilerini ortaya koyan bir deneme yazarıdır. Bir hayal etme sanatı olarak sinemanın rüya ve metafizikle ilişkisine dikkat çektiği Rüya Sineması (1994), yazarın bu türdeki ilk ve en dikkat çekici eseridir. Bunun dışında Televizyon ve Kutsal (1997), Ayşe Şasa ve İhsan Kabil’le birlikte hazırladığı Düş, Gerçeklik ve Sinema (1997), Düşkırığı (1998), Tarafsızlık Masalı (1998), İletişim: Deveran mı Kesik Devre mi? (2007), Dünyanın Orta Yeri Sinema (2008) yazarın sinema ile televizyona dair çeşitli deneme ve araştırma yazılarının yer aldığı kitaplarıdır. Muhtelif müzik türlerinden yorumcuları ele aldığı Hayat Müzikle Devam Eder (2008); şair, yazar, düşünür ve mutasavvıfların hayatlarından kesitler sunduğu, eserlerini değerlendirdiği Yalnızlar Koridoru (2015) yazarın deneme türündeki eserlerinden sadece birkaçıdır.

Sadık Yalsızuçanlar’ın ilk edebî mahsullerinden bir diğeri de masallardır. 1991 yılında Mavi Kanatlı Bir Kuş’u kaleme alan yazarın bu eserini, Düş Bahçesi (1998), Armağan Kulesi (2007), Anne Kalbe Gizlenir (2007), Sadık Amca’nın Masal Bahçesi (2008), Masal İstasyonu (2013) adlı kitapları takip etti.

Sadık Yalsuzuçanlar Mesnevi’den, peygamber kıssalarından, mutasavvıfların eserlerinden ve Doğu hikâyelerinden beslenerek yirmiye yakın kitap derledi. Bu eserler Hikmet Öyküleri (2003), Huzur Öyküleri (2003), Erdem Öyküleri (2003), Derviş Öyküleri (2003), Sufi Öyküler (2003), Rehber Öyküler (2005) isimleri altında yayınlandı. Doğu edebiyatının klasik nümuneleri arasında yer alan Mem ile Zin (2001), Kelile ve Dimne (2003), Kerem ile Aslı (2003), Bostan ve Gülitan (2004) gibi on iki eseri de yayıma hazırladı. Bunların dışında antoloji ve öykü yıllıkları hazırlayan Yalsızuçanlar, İslam tarihinden önemli vakalara, tasavvufa, İslâm ve tasavvuf büyüklerine dair söyleşi kitaplarına da sahiptir.

Kaynakça

Çelik, Aykut (2014). Sadık Yalsızuçanlar’ın Öykülerinde Yapı ve İzlek. Yüksek Lisans Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Çelik, Hüseyin (Röportaj, Kış 2015). “Sadık Yalsızuçanlar”. Berheva Öykü. 2: 29–31.

Çopur, Yusuf (11.02.2016). “Bir Aşk Hikayesi: Yaman Dede”. Star Gazetesi Kitap Eki. http://www.star.com.tr/kitap/bir-ask-hikayesi-yaman-dede-haber-1088416/ l [Erişim Tarihi: 02.05.2018]

Güler, Handan (Söyleşi, 2015). “Sadık Yalsızuçanlar İle…”. Kalemşah.com. http://www.kalemsah.com/2010/08/sadk-yalszucanlar-ile.html [Erişim Tarihi: 02.04.2018].

Güllüoğlu, Ayşe Sena (Röportaj, Mayıs 2014). “Filmler, Masallar ve Rüyalar ve Sadık Yalsızuçanlar”. Medipost, S. 7, 5.

Işık, İhsan (2007). “Sadık Yalsızuçanlar”. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. C. 9. Ankara: Elvan Yay., 3803-3804.

Öksüz, Elif (2011). “‘Cam ve Elmas’ Romanında İletişim/sizlik ve Yabancılaşma Temaları”. Turkish Studies. 6(3), 1697–1704.

Tektaş, Musa (Röportaj, Ağustos 2005). “Aşk İlahî Güzelliklerin Seyridir”. Somuncu Baba Dergisi. S. 58, 33–37.

Uslu, Ahmet (2017). “Sadık Yalsızuçanlar’ın Öykülerinde Şiirselik”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(20), 23–39.

Yalsızuçanlar, Sadık. Yaşam Öyküsü. http://www.sadikyalsizucanlar.net/yasam-oykusu.html [Erişim tarihi: 01.04.2018].

Yalsızuçanlar, Sadık (2013). Küf/ Toplu Öyküler 2. İstanbul: Timaş Yay., Arka Kapak.

Yalsızuçanlar, Sadık (2000). “Öykü Soruşturmaları: Sadık Yalsızuçanlar”, Hece Türk Öykücülüğü Özel Sayısı. S. 46–47, Ekim-Kasım 2000, s. 261–262.

Yıldız, Şükrü (Söyleşi, Eylül 2015). “Sadık Yalsızuçanlar ile Söyleşi”. Aile. 4: 26–29.

Yılmaz, Yavuz (09.07.2012). “Bir Hikmet Yolculuğunun Hikâyesi”. http://www.sadikyalsizucanlar.net/ne-dediler-/bir-hikmet-yolculugunun-hikayesi-birdenbire-2.html [Erişim Tarihi: 05.04.2018].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. İBRAHİM ÖZEN
Yayın Tarihi: 10.05.2018
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Yeni Şiir AntolojisiYeni Asya Yayınları / İstanbul1982Antoloji
Şehirleri Süsleyen YolcuBirlik Yayınları / Ankara1986Hikâye
Mavi Kanatlı Bir KuşAile Araştırma Kurumu Yayınları / Ankara1991Masal
Gerçeği İnciten PapağanKarakalem Yayınları / İstanbul1992Hikâye
YakazaKarakalem Yayınları / İstanbul1992Roman
Rüya Sinemasıİsav Yayınları / Ankara1994Deneme
Korku ve Ümit ve AşkAkçağ Yayınları / Ankara1996Deneme
Kuş Uykusuİz Yayınları / İstanbul1996Hikâye
Düş, Gerçeklik ve Sinemaİz Yayınları / İstanbul1997Deneme
Televizyon ve KutsalTimaş Yayınları / İstanbul1997Deneme
Kelile ve DimneTimaş Yayınları / İstanbul1997Hikâye
Düş BahçesiKırkambar Yayınları / İstanbul1998Masal
DüşkırığıKırkambar Yayınları / İstanbul1998Deneme
Geçen Gün ÖmürdendirŞule Yayınları / İstanbul1998Deneme
GüzeranKırkambar Yayınları / İstanbul1998Hikâye
Halvet Der EncümenŞule Yayınları / İstanbul1998Hikâye
Muallakat-ı Seb'aTimaş Yayınları / İstanbul1998Şiir
Tarafsızlık MasalıŞule Yayınları / İstanbul1998Deneme
Gülşen-i RazTimaş Yayınları / İstanbul1999Mesnevi
Mahzen-i EsrarTimaş Yayınları / İstanbul1999Mesnevi
Salaman ve AbsalTimaş Yayınları / İstanbul1999Mesnevi
SiyasetnameTimaş Yayınları / İstanbul2000Diğer
BaharistanTimaş Yayınları / İstanbul2001Hikâye
Mem ile ZinTimaş Yayınları / İstanbul2001Mesnevi
BostanTimaş Yayınları / İstanbul2001Mesnevi
Varlığın EviTimaş Yayınları / İstanbul2002Hikâye
Bir Yolcunun HalleriGelenek Yayınları / İstanbul2003Hikâye
Dede Korkut KitabıTimaş Yayınları / İstanbul2003Hikâye
Derviş ÖyküleriTimaş Yayınları / İstanbul2003Derleme
Erdem ÖyküleriTimaş Yayınları / İstanbul2003Derleme
Hikmet ÖyküleriTimaş Yayınları / İstanbul2003Derleme
Huzur ÖyküleriTimaş Yayınları / İstanbul2003Derleme
Kerem ile AslıTimaş Yayınları / İstanbul2003Diğer
Öyküler KitabıGelenek Yayınları / İstanbul2003Hikâye
Sırlı TuğlalarYapı Kredi Yayınları / İstanbul2003Hikâye
Sufi ÖykülerTimaş Yayınları / İstanbul2003Derleme
GülistanTimaş Yayınları / İstanbul2003Mesnevi
40 Gözaltı ÖyküsüSel Yayınları / İstanbul2004Hikâye
Al Aşkını Ver Beni: Aşka Dair SöyleşilerTimaş Yayınları / İstanbul2004Sohbet
Aşka Dair YalanlarNesil Yayınları / İstanbul2004Deneme
Dua GünlüğüTimaş Yayınları / İstanbul2004Derleme
GezginTimaş Yayınları / İstanbul2004Roman
HiçYapı Kredi Yayınları / İstanbul2004Hikâye
Kur'an'dan ÖykülerTimaş Yayınları / İstanbul2004Derleme
Mevlana'dan ÖykülerTimaş Yayınları / İstanbul2004Derleme
Saadet Çağından ÖykülerTimaş Yayınları / İstanbul2004Derleme
Tövbe ve İstiğfar GünlüğüTimaş Yayınları / İstanbul2004Derleme
Unsuru'l-Belağat'a İlişkin NotlarGelenek Yayınları / İstanbul2004İnceleme
Ayan BeyanSel Yayınları / İstanbul2005Hikâye
Binbir Gece MasallarıTimaş Yayınları / İstanbul2005Masal
Rehber ÖykülerTimaş Yayınları / İstanbul2005Derleme
Adı Güzel Kendi Güzel MuhammedTimaş Yayınları / İstanbul2006Derleme
Cam ve ElmasTimaş Yayınları / İstanbul2006Roman
Seyr ü Süluk RisalesiSufi Kitap Yayınları / İstanbul2006Derleme
Şey Bir Ömer Hayyam AnlatısıKapı Yayınları / İstanbul2006Roman
YolcuŞahdamar Yayınları / İzmir2006Deneme
Anne Kalbe GizlenirTimaş Yayınları / İstanbul2007Masal
Armağan KulesiTimaş Yayınları / İstanbul2007Masal
Aşıkların SırrıNasihat Yayınları / Ankara2007Deneme
GaripKapı Yayınları / İstanbul2007Hikâye
İletişim: Deveran mı Kesik Devre Mi?Kapı Yayınları / İstanbul2007Deneme
Kenan Rifai ile Aşka YolculukSufi Kitap Yayınları / İstanbul2007Sohbet
AnkaTimaş Yayınları / İstanbul2008Roman
Dünyanın Orta Yeri SinemaEtkileşim Yayınları / İstanbul2008Deneme
Hayat Müzikle Devam EderKapı Yayınları / İstanbul2008Deneme
Her Yer KerbelaKapı Yayınları / İstanbul2008Sohbet
Kürtlerin Ateşle İmtihanıSilüet Yayınları / Ankara2008İnceleme
Rahmet Peygamberinin Dilinden DualarTimaş Yayınları / İstanbul2008Derleme
Sadık Amca'nın Masal BahçesiNasihat Yayınları / Malatya2008Masal
Sessizlik DiyarıEtkileşim Yayınları / İstanbul2008Deneme
Sevgiliye Şiirler/ Naat SeçkisiSilüet Yayınları / Ankara2008Derleme
Canpolat: Sonunu Düşünen Kahraman OlamazTimaş Yayınları / İstanbul2009Sohbet
DemTimaş Yayınları / İstanbul2009Roman
Efendiler Bağı: Davut Sulari Yaşamı ŞiirleriKaracaahmet Sultan Kültür Der. Yayınları / İstanbul2009Biyografi
Muhsin Başkan/ Şu Dağlarda Kar OlsaydımTimaş Yayınları / İstanbul2009Biyografi
Samiha Ayverdi ile Sırra YolculukNefes Yayınları / İstanbul2009Sohbet
Yunus Emre’den SeçmelerAntin Dünya Yayınları / İstanbul2009Derleme
Dünya DurulmazFerfir Yayınları / İstanbul2010Deneme
Evvele YolculukSufi Kitap Yayınları / İstanbul2010Sohbet
Can-ı CandırNefes Yayınları / İstanbul2011Sohbet
Cumhuriyet’in Gözü Yaşlı ÇocuklarıAnatolia Kitap / İstanbul2011Deneme
Edebiyat Ortamı Öykü Yıllığı 2011Edebiyat Ortamı Yayınları / Ankara2011Derleme
Vefa ApartmanıTimaş Yayınları / İstanbul2011Roman
Anadolu'nun Kalbi- HarakanîSufi Kitap Yayınları / İstanbul2012Sohbet
Bilgelik KulesiAnatolia Kitap / İstanbul2012Deneme
BirdenbireTimaş Yayınları / İstanbul2012Roman
Edebiyat Ortamı Öykü Yıllığı 2012Edebiyat Ortamı Yayınları / Ankara2012Derleme
Evden Eve Gezen ÖlümGranada Yayınları / İstanbul2012Hikâye
Malatya ÖyküleriPromot Basım Yayın / İstanbul2012Derleme
GaripTimaş Yayınları / İstanbul2012Hikâye
Fetret Çağında Hikmet Burcundan ŞiirlerDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Ankara2013Antoloji
KüfTimaş Yayınları / İstanbul2013Hikâye
Masal İstasyonuKırkambar Yayınları / İstanbul2013Masal
Sepetteki Dünya: Bir Yolcunun GüncesiGranada Yayınları / İstanbul2013Deneme
Açık Deniz’e YolculukNefes Yayınları / İstanbul2014Sohbet
Allah’ıma Sefere ÇıktımNefes Yayınları / İstanbul2014Sohbet
Edebiyat Ortamı Öykü Yıllığı 2014Edebiyat Ortamı Yayınları / Ankara2014Derleme
HurufTimaş Yayınları / İstanbul2014Hikâye
Kalpteki Akıl: Risale-i Nur Üzerine DüşüncelerNesil Yayınları / İstanbul2015Deneme
Anadolu ErenleriNesil Yayınları / İstanbul2015Deneme
Aşk Kağıda YazılmıyorPalto Yayınları / İstanbul2015Sohbet
DiyamandiH Yayınları / İstanbul2015Roman
Edebiyat Ortamı Öykü Yıllığı 2015Edebiyat Ortamı Yayınları / Ankara2015Derleme
İlk AşkProfil Yayınları / İstanbul2015Hikâye
TerkŞule Yayınları / İstanbul2015Hikâye
Yalnızlar KoridoruEdebiyat Ortamı Yayınları / Ankara2015Deneme
YüzProfil Yayınları / İstanbul2015Hikâye
Başçarşı’da KarşılaşmakProfil Yayınları / İstanbul2016Gezi Yazısı
C’nin Hazırlanmış HayatıProfil Yayınları / İstanbul2016Roman
Kelimelerin KalpleriProfil Yayınları / İstanbul2016Deneme
Küçük SırlarProfil Yayınları / İstanbul2016Deneme
Uzakla Yakının SınırındaProfil Yayınları / İstanbul2016Hikâye
Vadideki BalzacProfil Yayınları / İstanbul2016Hikâye
SofraMevsimler Kitap / İstanbul2017Deneme
Yok BişeyProfil Yayınları / İstanbul2017Roman

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SATI YOLDAŞd. 01.07.1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İbrahim Minnetoğlud. 5 Ocak 1920 - ö. 24 Temmuz 1993Doğum YeriGörüntüle
3Rıza Beşerd. 1922 - ö. 16 Temmuz 2011Doğum YeriGörüntüle
4SADİ MERTd. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Suzan Samancıd. 20 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Cemil, Süleymand. 1886 - ö. 01 Mayıs 1940MeslekGörüntüle
8Yılmaz Güneyd. 01 Nisan 1937 - ö. 09 Eylül 1984MeslekGörüntüle
9Burhanettin S. Akbaşd. 14 Haziran 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
10Muhsin Macitd. 17 Nisan 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Haşim Şahind. 9 Şubat 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Levent Şentürkd. 06 Temmuz 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Sadık Özend. 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SÂDIKd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Sadık Yemnid. 2 Ocak 1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle