SÂİB, Saatî-zâde Ali Çelebi

(d. ?/? - ö. 1009/1600-01)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali olup, Sâatî-zâde sanıyla tanındı. İzmit'te doğdu. 1009/1600-01 yılında Edirne'de öldü. Döneminin tanınmış şairlerindendi. Mucib ve Rıza tezkirelerinde İzmitli; diğer kaynaklarda İstanbullu olduğu yazılıdır. Rıza şairi, "nev-heves ü nev-zuhûr" biri olarak tanıtır.

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 526.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.184.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri.  C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.01.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ser-fürû etsem 'aceb mi hâk-i pây-ı yâre ben 

Gice vü gündüz ser-fürû itmekdedür şems ü kamer

 

Âşık-ı gam-hârı gördükde o tıflı-ı pür-cefâ

Sâye-i zülf-i siyâhın rûyına eyler nikâb

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı. 248.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Eyüp Aygün Tayşird. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Doğan Gündüzd. 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Süreyya Aylin Antmend. 22 Haziran 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Eyüp Aygün Tayşird. 1979 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Doğan Gündüzd. 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Süreyya Aylin Antmend. 22 Haziran 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Eyüp Aygün Tayşird. 1979 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Doğan Gündüzd. 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Süreyya Aylin Antmend. 22 Haziran 1981 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Eyüp Aygün Tayşird. 1979 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Doğan Gündüzd. 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Süreyya Aylin Antmend. 22 Haziran 1981 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Eyüp Aygün Tayşird. 1979 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Doğan Gündüzd. 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Süreyya Aylin Antmend. 22 Haziran 1981 - ö. ?Madde AdıGörüntüle