SÂ’İB, Sâ’ib-i Kâtib

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Divan kaleminde kâtiplik yaptığı için Sâ’ib-i Kâtib diye tanındı. Sultan III. Mustafa devrinde (1757-1774) vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Râmiz Efendi (Erdem 1994: 178), bir na’t-ı şerifinden iki beyti örnek vererek nazma ve nesre kudreti olan, bazen güzel şiirler kaleme alan bir şair olduğunu belirtmektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1438.

Cunbur, Müjgân (2007). “Sâ’ib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 445.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 178.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 415.

Kurnaz, Cemâl ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. II/527.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Sâib Efendi”. C. 7.İstanbul: Dergâh Yay. 424. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.05.2015
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

[Na’t-ı Şerîf]

Işkın ser-tâc-ı devlet olmasun mı yâ Resûla’llâh*

Şevkin tâc-ı sa’âdet olmasun mı yâ Resûla’llâh*

Şefî’ü’l-müznibînken asr-ı mahşerdesin Sâ’ib*

Taleb-kâr-ı şefâ’at olmasun mı yâ Resûla’llâh

* Mısranın vezni kusurludur.

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 178.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Işıl Kocaoğland. 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2EMÎNE İKBÂL HANIM, Keçeci-zâded. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
4Işıl Kocaoğland. 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5EMÎNE İKBÂL HANIM, Keçeci-zâded. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7Işıl Kocaoğland. 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8EMÎNE İKBÂL HANIM, Keçeci-zâded. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10Işıl Kocaoğland. 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
11EMÎNE İKBÂL HANIM, Keçeci-zâded. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899MeslekGörüntüle
13Işıl Kocaoğland. 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EMÎNE İKBÂL HANIM, Keçeci-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Işıl Kocaoğland. 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17EMÎNE İKBÂL HANIM, Keçeci-zâded. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle