SA'ÎD, Topkapılı-zâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1134/1721)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed'dir. Şiirlerinde Sa'îd mahlasını kullandı. İstanbul'da doğdu. Babası İzmir Darphane Emîni Topkapılı Ahmed Efendi’dir. Râmiz Tezkiresi (1994: 162) ve Sicill-i Osmânî'de (1996: 1439) asıl ismi yanlışlıkla Ahmed olarak geçmektedir. Hattat divan şairlerindendir. Hat talimine Sultân III. Ahmed ve I. Mahmûd devri hattatlarından Eburreşîd unvanıyla tanınan Eğrikapılı Hoca Mehmed Râsim Efendi’nin (ö. 1756) yanında başladı. Ayrıca Mehmed Râsim Efendi’den Farsça dersleriyle beraber devrin önemli mantıkçı din adamlarından Yanyalı Esad Efendi’den (ö. 1730-31) diğer ilimler alanında ders aldı. 

Bir kutlama münasebetiyle İstanbul’a gelen İran Elçisini karşılamakla görevlendirilen hocası Esad Efendi ve İran Sefiri Sâmi Efendi’nin sohbetlerine katılma fırsatı buldu. Yetenekleri İran Sefiri Sami Efendi tarafından da görüldü. 1134/1721'de İstanbul'da vefat etti ve Ahmet Paşa Camii Mezarlığına defnedildi. Vefatı için Müstakim-zade (ö. 1782), “Hicret-i vuslat" (1134) terkibiyle tarih düşürdü. Mezar taşında hocası Râsim Efendi’nin hattı yer almaktadır.

Sa'îd, Râmiz’in deyişiyle, genç yaşta kendini tanıtma fırsatı bulan, nazımda ve nesirde temiz üslubuyla dikkati çeken bir şairdir (Erdem 1994: 162). Hadaset-i Sinnî Risâlesi adlı bir eserinin bulunduğunu söylense de (Karatay 2008: 384) kütüphanelerde bu eserin örneği yoktur.

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1439.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankra: AKM Yay. 162.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divan Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ADNAN DOĞAN
Yayın Tarihi: 03.07.2013
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Çıkdı eşküm çarha taraf devre-i nezzâreden

Tâsa vardı âb-ı çeşmüm halka-i fevvâreden

 

Böyle tîz oldukça şemşîr-i zebân-tîrimüz

Kurtılur mu hâtır-ı hâsed Saîdâ yâreden

(Karatay, Halit (2008). Hattat Divan Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 384.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İFFET, Hatice İffet Hanımd. 1854 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
2Özde Ünkand. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Doğum YeriGörüntüle
4İFFET, Hatice İffet Hanımd. 1854 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
5Özde Ünkand. 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Doğum YılıGörüntüle
7İFFET, Hatice İffet Hanımd. 1854 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8Özde Ünkand. 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Ölüm YılıGörüntüle
10İFFET, Hatice İffet Hanımd. 1854 - ö. 1912MeslekGörüntüle
11Özde Ünkand. 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
12LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702MeslekGörüntüle
13İFFET, Hatice İffet Hanımd. 1854 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Özde Ünkand. 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İFFET, Hatice İffet Hanımd. 1854 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
17Özde Ünkand. 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Madde AdıGörüntüle