SA'ÎD, Topkapılı-zâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1134/1721)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed'dir. Şiirlerinde Sa'îd mahlasını kullandı. İstanbul'da doğdu. Babası İzmir Darphane Emîni Topkapılı Ahmed Efendi’dir. Râmiz Tezkiresi (1994: 162) ve Sicill-i Osmânî'de (1996: 1439) asıl ismi yanlışlıkla Ahmed olarak geçmektedir. Hattat divan şairlerindendir. Hat talimine Sultân III. Ahmed ve I. Mahmûd devri hattatlarından Eburreşîd unvanıyla tanınan Eğrikapılı Hoca Mehmed Râsim Efendi’nin (ö. 1756) yanında başladı. Ayrıca Mehmed Râsim Efendi’den Farsça dersleriyle beraber devrin önemli mantıkçı din adamlarından Yanyalı Esad Efendi’den (ö. 1730-31) diğer ilimler alanında ders aldı. 

Bir kutlama münasebetiyle İstanbul’a gelen İran Elçisini karşılamakla görevlendirilen hocası Esad Efendi ve İran Sefiri Sâmi Efendi’nin sohbetlerine katılma fırsatı buldu. Yetenekleri İran Sefiri Sami Efendi tarafından da görüldü. 1134/1721'de İstanbul'da vefat etti ve Ahmet Paşa Camii Mezarlığına defnedildi. Vefatı için Müstakim-zade (ö. 1782), “Hicret-i vuslat" (1134) terkibiyle tarih düşürdü. Mezar taşında hocası Râsim Efendi’nin hattı yer almaktadır.

Sa'îd, Râmiz’in deyişiyle, genç yaşta kendini tanıtma fırsatı bulan, nazımda ve nesirde temiz üslubuyla dikkati çeken bir şairdir (Erdem 1994: 162). Hadaset-i Sinnî Risâlesi adlı bir eserinin bulunduğunu söylense de (Karatay 2008: 384) kütüphanelerde bu eserin örneği yoktur.

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1439.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankra: AKM Yay. 162.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divan Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ADNAN DOĞAN
Yayın Tarihi: 03.07.2013
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Çıkdı eşküm çarha taraf devre-i nezzâreden

Tâsa vardı âb-ı çeşmüm halka-i fevvâreden

 

Böyle tîz oldukça şemşîr-i zebân-tîrimüz

Kurtılur mu hâtır-ı hâsed Saîdâ yâreden

(Karatay, Halit (2008). Hattat Divan Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 384.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHÂEDDÎN, Zîver Paşa-zâde Yûsufd. 1851 - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
2KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44Doğum YeriGörüntüle
3SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
4BAHÂEDDÎN, Zîver Paşa-zâde Yûsufd. 1851 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
5KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44Doğum YılıGörüntüle
6SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YılıGörüntüle
7BAHÂEDDÎN, Zîver Paşa-zâde Yûsufd. 1851 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44Ölüm YılıGörüntüle
9SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
10BAHÂEDDÎN, Zîver Paşa-zâde Yûsufd. 1851 - ö. 1916MeslekGörüntüle
11KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44MeslekGörüntüle
12SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23MeslekGörüntüle
13BAHÂEDDÎN, Zîver Paşa-zâde Yûsufd. 1851 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BAHÂEDDÎN, Zîver Paşa-zâde Yûsufd. 1851 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
17KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44Madde AdıGörüntüle
18SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Madde AdıGörüntüle