ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendi

(d. ?/? - ö. 1172/1758-59)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilinenler Ayvansarâyî ’nin anlattıklarından ibarettir (Ekinci 2013: 209). Buna göre Mesih Paşa Mahallesinde Seyrekzâde Mescidi’nin imamı olan Seyfullah Efendi’nin oğludur. Asıl adı Mehmed'dir. Müderrislik yaptı. 1172/1758-59’da vefat etti. “İntikâl-i Şerîf” ibaresi ölüm tarihini vermektedir. Edirnekapısı dışında defnedilmiştir.

Ayvansarâyî’de eserlerine dair bir bilgi olmayıp şiirleri olduğu ifade edilmektedir.Şiirlerinde Şerîf mahlasını kullanmıştır. 

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). Ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 209.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1247-1248.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Şerîf Mehmed Efendi”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 140.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.02.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Zuhûrun bâ‘is-i ‘izz ü sa‘âdet yâ Resûlallâh

Vücûdun cümleye ‘ayn-ı inâyet yâ Resûlallâh

Başında tâc-ı mâ evhâ senin şânındadır Tâ-Hâ

Şerîf ü şefkatin hâlâ kerâmet yâ Resûlallâh

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). Ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 209.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Doğum YeriGörüntüle
4HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Doğum YılıGörüntüle
7HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Ölüm YılıGörüntüle
10HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927MeslekGörüntüle
13HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Madde AdıGörüntüle