ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1280\'den sonra/1863\'ten sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Süleymaniye’de doğdu. Asıl adı Mustafa Şükrî Efendi’dir. Şâkî mahlasıyla şiirler yazdı. 1252’de İstanbul’a gelerek tahsile başladı. Daha sonra Vâlide Sultan’ın İstanbul’da Fazlı Paşa adlı yerde inşa ettirdiği Dârülmasârif adlı mektepte hocalığa başladı. Fatîn Tezkiresi’nin basıldığı sıralarda yani 1271’de Topkapı Saray-ı hümayunu hademesi hocalığına geçti. Sicill-i Osmânî’ye göre 1280/1863’ten sonra vefat etti (Aktan vd. 1996: 144).
Âlim ve şair idi. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir.

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 10.07.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Subh dem açdı sabâ bend-i nikâb-ı gonce
İtdi ta‘tîr-i çemen ıtr-ı gül-âb-ı gonce


İtdi âvâz-ı gelû-gîr-i nevâ-yı bülbül
Cümle zâğ u zağanı mest u harâb-ı gonce

Bezm-i âfâka sabâ müjde-resân oldu kim
Açdı leb nâz u tebessümle cenâb-ı gonce

Perdede kalmış idi bend-i hacel ile hele
Gayret-i hüsnü bu dem açdı hicâb-ı gonce

Şükriyâ fasl-ı rebi‘ ile haber geldi hemân
Gitdi evrâk-ı hazân geldi kitâb-ı gonce
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 10.07.2014]. 245.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
2RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Doğum YeriGörüntüle
3ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Doğum YeriGörüntüle
4NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
5RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Doğum YılıGörüntüle
6ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Doğum YılıGörüntüle
7NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
8RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Ölüm YılıGörüntüle
10NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895MeslekGörüntüle
11RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.MeslekGörüntüle
12ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91MeslekGörüntüle
13NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Madde AdıGörüntüle
17RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Madde AdıGörüntüle
18ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Madde AdıGörüntüle