ŞÂKİR BABA

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antep’in Ürmüklü Mahallesinde yaşayan Şâkir Baba hakkında fazla bir bilgi yoktur. Şakir Sabri Yener’in Gaziantep Büyükleri adlı eserinde bir gazeli mevcuttur (Yener 1934: 156). Şiirinde Şâkirâ mahlasını kullanmıştır. Fes hakkında yazdığı bu gazele istinaden XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir. Sosyal yaşamımızda bir zamanlar önemli bir yer işgal eden kırmızı fese yazılmış şairane bir tasvir söz konusudur.

Kaynakça

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âferîn üstâdına nev tarz-ı ekber sâde fes

Kıldı hûblık resmini efzûn mukadder sâde fes

 

Oldu destâr (…) şâl-ı Lâhûr nâmı hîç

Şimdi serverler serinde tâc-ı efser sâde fes

 

Cür‘a-efşân-ı mahabbet sernigûn bir câm kim

Hamr-i ahmer ile olmuşdur muhammer sâde fes

 

Ol heyûlâ‘î-sıfat her cezbede bin dil çeker

Mazhar-ı aşkı süturlâb-ı müdevver sâde fes

 

Vezne-i aşkdır ki nâzı işve-i cünbüşle pür

Artırır hûbân[d]a zîb [ü] zînet-i fer sâde fes

 

Yakdı bezm-i hüsn-i hûbânda melâhat şem‘asın

Dîde-i âşıkları kıldı münevver sâde fes

 

Sâde-rûy[â]n sâde fesle Şâkirâ şöhretlenir

Şâ‘irâna okutur bu nazmı ezber sâde fes

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 258.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Doğum YeriGörüntüle
2FÂ'İK, Müftü Mehmed Fâ'ik Efendid. ? - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
3KELÎM, Mehmed Kelîm Efendid. ? - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
4RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Doğum YılıGörüntüle
5FÂ'İK, Müftü Mehmed Fâ'ik Efendid. ? - ö. 1833Doğum YılıGörüntüle
6KELÎM, Mehmed Kelîm Efendid. ? - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
7RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ'İK, Müftü Mehmed Fâ'ik Efendid. ? - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
9KELÎM, Mehmed Kelîm Efendid. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
10RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92MeslekGörüntüle
11FÂ'İK, Müftü Mehmed Fâ'ik Efendid. ? - ö. 1833MeslekGörüntüle
12KELÎM, Mehmed Kelîm Efendid. ? - ö. 1851MeslekGörüntüle
13RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂ'İK, Müftü Mehmed Fâ'ik Efendid. ? - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KELÎM, Mehmed Kelîm Efendid. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Madde AdıGörüntüle
17FÂ'İK, Müftü Mehmed Fâ'ik Efendid. ? - ö. 1833Madde AdıGörüntüle
18KELÎM, Mehmed Kelîm Efendid. ? - ö. 1851Madde AdıGörüntüle