ŞÂKİR BABA

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antep’in Ürmüklü Mahallesinde yaşayan Şâkir Baba hakkında fazla bir bilgi yoktur. Şakir Sabri Yener’in Gaziantep Büyükleri adlı eserinde bir gazeli mevcuttur (Yener 1934: 156). Şiirinde Şâkirâ mahlasını kullanmıştır. Fes hakkında yazdığı bu gazele istinaden XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir. Sosyal yaşamımızda bir zamanlar önemli bir yer işgal eden kırmızı fese yazılmış şairane bir tasvir söz konusudur.

Kaynakça

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âferîn üstâdına nev tarz-ı ekber sâde fes

Kıldı hûblık resmini efzûn mukadder sâde fes

 

Oldu destâr (…) şâl-ı Lâhûr nâmı hîç

Şimdi serverler serinde tâc-ı efser sâde fes

 

Cür‘a-efşân-ı mahabbet sernigûn bir câm kim

Hamr-i ahmer ile olmuşdur muhammer sâde fes

 

Ol heyûlâ‘î-sıfat her cezbede bin dil çeker

Mazhar-ı aşkı süturlâb-ı müdevver sâde fes

 

Vezne-i aşkdır ki nâzı işve-i cünbüşle pür

Artırır hûbân[d]a zîb [ü] zînet-i fer sâde fes

 

Yakdı bezm-i hüsn-i hûbânda melâhat şem‘asın

Dîde-i âşıkları kıldı münevver sâde fes

 

Sâde-rûy[â]n sâde fesle Şâkirâ şöhretlenir

Şâ‘irâna okutur bu nazmı ezber sâde fes

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 258.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KADRÎ, Abdülkadir Çelebid. ? - ö. 1671Doğum YeriGörüntüle
2KEVSERÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KUSÛRÎ, Ömer Efendid. ? - ö. 1727Doğum YeriGörüntüle
4KADRÎ, Abdülkadir Çelebid. ? - ö. 1671Doğum YılıGörüntüle
5KEVSERÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KUSÛRÎ, Ömer Efendid. ? - ö. 1727Doğum YılıGörüntüle
7KADRÎ, Abdülkadir Çelebid. ? - ö. 1671Ölüm YılıGörüntüle
8KEVSERÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KUSÛRÎ, Ömer Efendid. ? - ö. 1727Ölüm YılıGörüntüle
10KADRÎ, Abdülkadir Çelebid. ? - ö. 1671MeslekGörüntüle
11KEVSERÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12KUSÛRÎ, Ömer Efendid. ? - ö. 1727MeslekGörüntüle
13KADRÎ, Abdülkadir Çelebid. ? - ö. 1671Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KEVSERÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUSÛRÎ, Ömer Efendid. ? - ö. 1727Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KADRÎ, Abdülkadir Çelebid. ? - ö. 1671Madde AdıGörüntüle
17KEVSERÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KUSÛRÎ, Ömer Efendid. ? - ö. 1727Madde AdıGörüntüle