ŞÂKİR BABA

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antep’in Ürmüklü Mahallesinde yaşayan Şâkir Baba hakkında fazla bir bilgi yoktur. Şakir Sabri Yener’in Gaziantep Büyükleri adlı eserinde bir gazeli mevcuttur (Yener 1934: 156). Şiirinde Şâkirâ mahlasını kullanmıştır. Fes hakkında yazdığı bu gazele istinaden XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir. Sosyal yaşamımızda bir zamanlar önemli bir yer işgal eden kırmızı fese yazılmış şairane bir tasvir söz konusudur.

Kaynakça

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âferîn üstâdına nev tarz-ı ekber sâde fes

Kıldı hûblık resmini efzûn mukadder sâde fes

 

Oldu destâr (…) şâl-ı Lâhûr nâmı hîç

Şimdi serverler serinde tâc-ı efser sâde fes

 

Cür‘a-efşân-ı mahabbet sernigûn bir câm kim

Hamr-i ahmer ile olmuşdur muhammer sâde fes

 

Ol heyûlâ‘î-sıfat her cezbede bin dil çeker

Mazhar-ı aşkı süturlâb-ı müdevver sâde fes

 

Vezne-i aşkdır ki nâzı işve-i cünbüşle pür

Artırır hûbân[d]a zîb [ü] zînet-i fer sâde fes

 

Yakdı bezm-i hüsn-i hûbânda melâhat şem‘asın

Dîde-i âşıkları kıldı münevver sâde fes

 

Sâde-rûy[â]n sâde fesle Şâkirâ şöhretlenir

Şâ‘irâna okutur bu nazmı ezber sâde fes

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 258.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÜHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
3DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4ZÜHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
6DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7ZÜHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
9DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10ZÜHDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893MeslekGörüntüle
12DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913MeslekGörüntüle
13ZÜHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÜHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
18DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle