BEKTAŞ BABA

(d. 1249/1833 - ö. 1309/1891)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bektaş Baba, Molla Mehmed adlı birinin oğludur. Şiirlerinde Bektaş Baba mahlasını kullanan âşık, tahminen 1249/1833 tarihinde doğmuş ve 1309/1891’de vefat etmiştir. Kendisine “baba” denmesi, bir gün umuma ait bir niyâzının tesadüfen kabule mazhar olmasından ileri gelmiştir. Antep’in Uzunçarşı Semtinde aktarlık yapmıştır. Ömrünün son demlerini fakr u zaruret içinde geçirmiştir (Yener 1934: 106).

Dönem şairlerinin şiirlerinde kendisinin adının geçmesi, onunla ilgilenildiğini ve sevildiğini göstermektedir. Mazhar Efendi'nin Esmedikçe Baba Bektaş’ın nesîm-i himmeti/Açamazsın gülşen-i tab‘ın sen aslâ ey sabâ beytindeki Bektaş Baba, bu kişidir. Ayrıca, çağdaşlarından Bülbüzâde Abdullah Edip Efendi, Bektaş Baba'ya 17 beyitlik manzum bir mektup yazmıştır. 

 

Kaynakça

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mektup

Kerâmetmendimiz Bektaş Baba

Bize bir nâmeniz erişdi ammâ

 

Ne nâme dâfi’-i endûh u gamdır

Cerâhât-ı dil ü tab’ıma emdir

 

Bektaş Baba’nın verdiği cevap ise şöyledir:

 

Fazîletli benim cânım efendim

Kemâl-i fazlda âlem-pesendim

 

 Bize bir nâmeniz çün oldu vâsıl

Gidip gamlar ferahlar oldu hâsıl

 

Ne nâme bir sa‘âdet lafzı gûyâ

Ki meknûn olmuş anda dürr-i ma‘nâ

 

Ne nâme anda her bir beyt-i rengîn

Sanâyîde nigârı hâne-i Çîn

 

Alıp ol nâmeyi derhâl gitdim

Ahibbâ gözlerin hep rûşen etdim

 

Selâm eyler sana cümle ehibbâ

Husûsâ bendeniz Bektaş Baba

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 195.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CENÂNÎ, Mehmed Sa'îd Efendid. 1717? - ö. 1780?Doğum YeriGörüntüle
2HÂLEDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HUSREVÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
5MEDİNEd. 1833 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DÂNİŞ, Hasand. 1833 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
7KADRÎ, Kudsî-zâde Abdülkâdir Kadrî Efendid. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'AT, Ahmed Rif'at, Kânî Paşa-zâded. 1844 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10HULÛSÎ, Ömerd. 1805 - ö. 1868MeslekGörüntüle
11EDHEM BABA, Aydonatlıd. ? - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MUSTAFA VÂZIHd. 1763 - ö. 1831?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DİYÂRÎ BABAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAKÎR, Şemseddin Abbas Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15CANİBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
16Çelebi, Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle