ŞÂNÎ, Şânî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, sipahi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edebiyatımızda Şânî mahlasıyla şiir yazmış on iki şair tespit edilmiştir. Bunların altısı 16. yy.’da, üçü de 17. yy.’da yaşamıştır. Diğer üç şairin ise hangi yüzyılda yaşadığı tespit edilememiştir.

Şânî Çelebi 16. yy.’da yaşadı. İstanbul’da doğdu. Şairliği yanında heccav olarak da tanındı. (Sâmî 1311: 2833). Kuloğlu yeniçeri iken sonrasında kendi imkânlarıyla Rodos’ta tımar sahibi oldu (Kılıç 2010: 1409). Şiirleri başarılı değildir. Hicvi çok sert olup, bu alanda kötü bir üne sahiptir.

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâi’rü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [Erişim Tarihi 06.02.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 13.02.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir ki evbâşı dirüp başına merdâne kopuz

Oturur meygede sadrında emîrâne kopuz

Mutribün yeltesine uydugiçün öksüzinün

Meclis içre yüzini çaldı levendâne kopuz

Çaldum ayagına tolaşdı bagırsagı anun

Karşuna egdügiçün boynını mestâne kopuz

Bir iki pul ile def haylî gerer idi gögsin

Çaldı meclisde yanından anı rindâne kopuz

Rûm abdalı gibi kanzil olup sohbet arar

Sarılup bir nemed içine gedâyâne kopuz

Gûşmâl eyleyeli Şânî anı pîr-i safâ

Bir kıl ile yeder ise uyar oglana kopuz

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâi’rü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1409).

Kıt’a

Küp düşüp mey-hâne içre kaldum ayakda müdâm

Bir gözi mestâne gördüm bâde-i hamrâ satar

‘Akl u sabr u ihtiyâr-ı dil metâ’ı kalmadı

Şimdi bâzâr-ı fenâda gönlüm istignâ satar

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 06.02.2014] (s. 413)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Güzide Ertürkd. 10 Eylül 1985 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
3DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-1728Doğum YeriGörüntüle
4Güzide Ertürkd. 10 Eylül 1985 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
6DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-1728Doğum YılıGörüntüle
7Güzide Ertürkd. 10 Eylül 1985 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-1728Ölüm YılıGörüntüle
10Güzide Ertürkd. 10 Eylül 1985 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916MeslekGörüntüle
12DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-1728MeslekGörüntüle
13Güzide Ertürkd. 10 Eylül 1985 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-1728Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Güzide Ertürkd. 10 Eylül 1985 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
18DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-1728Madde AdıGörüntüle