SAVMÎ, Ramazan

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Savmî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Elân İslambolda sahhâf olan Brusalı Ramazân Çelebi fermâyed ism-i şerîfleri Ramazân olmagla Savmî tahallus kabûl eylemişler” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 51a) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan şairlerden ölenler ve daha önce yaşamış şairler hakkında “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım bilgiler vermiştir. Bu ifadelerin Savmî hakkında kullanılmaması ve bu mecmuanın yazıldığı dönem de göz önünde bulundurulduğunda şairin 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Mecmuadaki hakkındaki ifadelere göre şair, Bursa’da doğmuştur. İsmi Ramazan olduğu için mahlas olarak Savmî’yi, meslek olarak da İstanbul’da sahaflığı seçmiştir.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 51a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.11.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Pervâne-i dil şem’-i cemâlün ile yandı

Lâ-büdd erişen derdüne dermândan usandı

Kûyunda ırag olalı bî-çâre garîbün

Âhı dütüni hicr-ile göklere boyandı

Kaldı yine dil zevrakı girdâb-ı gamunda

Bî-çâre gönül uydı yele suya tayandı

Firkat şebi içre nice şâd olmaya cânum

Feryâdum işidüp yine cânânum uyandı

Savmî sevinür ‘ıyd-ı visâlünle habîbüm

Şol tıfl-ı yetîm k’ekmegi anun yaga bandı

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 51a.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Doğum YeriGörüntüle
3RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Doğum YeriGörüntüle
4Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
7Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
10Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83MeslekGörüntüle
12RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876MeslekGörüntüle
13Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Madde AdıGörüntüle
18RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle