SAVMÎ, Ramazan

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Savmî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Elân İslambolda sahhâf olan Brusalı Ramazân Çelebi fermâyed ism-i şerîfleri Ramazân olmagla Savmî tahallus kabûl eylemişler” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 51a) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan şairlerden ölenler ve daha önce yaşamış şairler hakkında “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım bilgiler vermiştir. Bu ifadelerin Savmî hakkında kullanılmaması ve bu mecmuanın yazıldığı dönem de göz önünde bulundurulduğunda şairin 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Mecmuadaki hakkındaki ifadelere göre şair, Bursa’da doğmuştur. İsmi Ramazan olduğu için mahlas olarak Savmî’yi, meslek olarak da İstanbul’da sahaflığı seçmiştir.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 51a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.11.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Pervâne-i dil şem’-i cemâlün ile yandı

Lâ-büdd erişen derdüne dermândan usandı

Kûyunda ırag olalı bî-çâre garîbün

Âhı dütüni hicr-ile göklere boyandı

Kaldı yine dil zevrakı girdâb-ı gamunda

Bî-çâre gönül uydı yele suya tayandı

Firkat şebi içre nice şâd olmaya cânum

Feryâdum işidüp yine cânânum uyandı

Savmî sevinür ‘ıyd-ı visâlünle habîbüm

Şol tıfl-ı yetîm k’ekmegi anun yaga bandı

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 51a.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
3KAVAKLI-ZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Doğum YılıGörüntüle
6KAVAKLI-ZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
7HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Ölüm YılıGörüntüle
9KAVAKLI-ZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebid. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
10HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?MeslekGörüntüle
11KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647MeslekGörüntüle
12KAVAKLI-ZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebid. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
13HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KAVAKLI-ZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebid. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Madde AdıGörüntüle
18KAVAKLI-ZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebid. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle