Râşid, Râşid Mehmed Efendi

(d. 1195/1780-81 - ö. 1231/1815-16)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1195/1780-81 tarihinde Bursa’da doğdu. Babası “bakırcılar kethüdası” olarak bilinen şair Nüzhet Osman Efendi’dir. Kaynaklara göre Nakşibendî tarikatına mensub olan Mehmed Râşid Efendi de babası gibi bakırcılık sanatıyla meşgul oldu. İyi bir hattat olan Mehmed Râşid Efendi’nin (Tek 2007: 238) oğlu hakkâk İzzet Osman Efendi de şairdir (Mehmed Tahir 1333: 2/196). Mehmed Râşid Efendi, 1231/1815-16 Bursa’da vefat etti ve Molla Fenârî Câmi-i Şerîfi’nin batı cephesinde medfun olan babasının yanına defnedildi (Mehmed Tahir 1333: 2/196).

Mehmed Râşid Efendi'nin kaynaklarda adı geçen ancak yeri tespit edilemeyen mürettep bir Dîvânçe’si ve Millet Kütüphanesi Ali Emiri Efendi bölümü 89 numarada kayıtlı yazma nüshası bulunan vefeyât-nâme türünde Zübdetü’l-vekâyî der Belde-i Vekâ’î-i Bursa isimli eseri vardır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yayını. 1356.

Bursalı Mehmet Tahir Efendi (1333). Osmanlı Müellifleri. C. 2. İstanbul: Matbaa-i Ȃmire. 196.

Çifçi, Ömer(hzl.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB Yay. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html. (erişim tarihi: 24.07.2014). 152.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 1290.

Şemseddin Sami (1311). Kâmusu’l-A’lâm. C.3. Mihrân Matbaası. 2245.

Tek, Abdurrezzak (2007). “Tekkeler Kapatılmadan Önce Bursa’da Nakşîliğin Tarihi Süreci”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 16 (1): 211-240.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 19.08.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sanma kim neş’e-i rindân mey u sahbâdandır

Tâbiş-i meclis-i mül sâki-i zîbâdandır

 

Sakın aldanma temennâ-yı arûs-ı dehre

Mihri evhâm u hayâl gördügü rü’yâdandır

 

Ehl-i hak zerre havâdisle mükedder olmaz

Kîl u kâlı da cihânın kuru gavgâdandır

 

Gönlümü aldadırım çâre ne bugün yârin

Yâr ile hâtırımın vuslatı hülyâdandır 

 

Tûti-i hâmem olup şevkile nâtık Râşid

Lezzet-i kand-ı suhan iffet-i gûyâdandır

(Çifçi, Ömer(hzl.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi), Ankara: KTB Yay. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html. (erişim tarihi: 24.07.2014). 152).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Doğum YeriGörüntüle
3İbrahim Balaband. 1921 - ö. 9 Haziran 2019Doğum YeriGörüntüle
4Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Doğum YılıGörüntüle
6İbrahim Balaband. 1921 - ö. 9 Haziran 2019Doğum YılıGörüntüle
7Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Ölüm YılıGörüntüle
9İbrahim Balaband. 1921 - ö. 9 Haziran 2019Ölüm YılıGörüntüle
10Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?MeslekGörüntüle
12İbrahim Balaband. 1921 - ö. 9 Haziran 2019MeslekGörüntüle
13Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İbrahim Balaband. 1921 - ö. 9 Haziran 2019Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Madde AdıGörüntüle
18İbrahim Balaband. 1921 - ö. 9 Haziran 2019Madde AdıGörüntüle