ŞEHDÎ

(d. ?/? - ö. 926\'dan sonra/1520\'den sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antakyalıdır. Ailesi, eğitimi vb. konularda kaynaklarda bilgi yer bulunmamaktadır. Esnaf şairlerdendir. Helvacı olduğu için Şehdî mahlasını aldı. Bazı tezkirelerde yer almasına rağmen hakkında çok az bilgi bulunan Şehdî Yavuz Sultan Selîm devrinin sonlarında (1520 yılı veya birkaç yıl önce) öldü. Latîfî, öleceğini rüyasında görüp kendi helvasını pişirerek dağıttığını kaydetmektedir. Yine Latîfî, tatlısının etrafına sineklerin üşüştüğü gibi Şehdî’nin tatlı sohbetinin de insanları çektiğini ifade eder. Latîfî’nin, şairin şiirlerini övmesine karşılık Hasan Çelebi, Latîfî’nin övgülerine rağmen aslında Şehdî’nin şiirlerini beğenen bir tek kişi bile olmadığı iddasıyla onu eleştirmektedir. Şairlerin şiir kudretleri hakkındaki objektifliğiyle bilinen Latîfî’nin her şair için kullanmadığı “temiz kalpli, doğru sözlü biri idi” gibi ifadelerinden şairi bizzat da tanıdığı anlaşılmaktadır. Eğridirli Hacı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir’inde üç, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde dokuz ve Pervâne Bey Mecmuası’nda 10 adet şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

Eğridirli Hacı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi No. 5782, vr. 162a, 192a, 403a.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 12a, 31b, 57a…

“Şehdî” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay.115.

  

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 07.09.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Âh kim oldum belâ-yı derd-i ışka mübtelâ

 Takdı zülfüñ cân u dil boynına zencîr-i belâ

 Hüsn ile mümtâzsın ey meh güzellik câmesi

 Hiç yaraşmaz kimseye illâ saña illâ saña

 Bâda irdi kâh-ı cismüm hırmen-i ışkında âh

 Görmedüm ol yâr-ı gendüm-gûndan çöpçe vefâ

 A benüm çok sevdügüm korkmaz mısın Allâh’dan

 Nice bir rahm itmeyüp uşşâka eylersin cefâ

 Pâdşâhum dil-berüm ârâm-ı cânumsın benüm

 İtmesün bir dem Hudâ senden beni cânâ cüdâ

 Ben gedâsından o şâh-ı hüsn i’râz eyledi

 Veh ne müşkildür kulından yüz çevürmek pâdşâ

 Şehdi’ye teng oldı âlem ireli rûz-ı firâk

 Hak dimişlerdür izâcâ el-kazâ dâke’l-fezâ

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]. 117)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sezer Ateş Ayvazd. 11 Ağustos 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İnci Gürbüzatik,d. 20 Mayıs 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Doğum YeriGörüntüle
4Sezer Ateş Ayvazd. 11 Ağustos 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İnci Gürbüzatik,d. 20 Mayıs 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Doğum YılıGörüntüle
7Sezer Ateş Ayvazd. 11 Ağustos 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İnci Gürbüzatik,d. 20 Mayıs 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Ölüm YılıGörüntüle
10Sezer Ateş Ayvazd. 11 Ağustos 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İnci Gürbüzatik,d. 20 Mayıs 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015MeslekGörüntüle
13Sezer Ateş Ayvazd. 11 Ağustos 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İnci Gürbüzatik,d. 20 Mayıs 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sezer Ateş Ayvazd. 11 Ağustos 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İnci Gürbüzatik,d. 20 Mayıs 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Madde AdıGörüntüle