ŞEHDÎ, Mustafa Şehdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1098/1686-87)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Divan kâtipliği yapmış ve 1098/1686-87 yılında vefat etmiştir.18. yüzyılda da aynı ad ve mahlaslı bir şair bulunmaktadır. Her iki "Şehdî Mustafa"'nın künyesindeki tek ayırıcı özellik memleketleridir. 17. yüzyıl şairi Şehdî, İstanbullu; diğeri de Antakyalı'dır. Tezkirelerde bu iki şairle ilgili verilen örnek şiirlerin zaman zaman karıştığı; aynı gazelin bir beytinin birine, başka bir beytinin diğerine mal edildiği ya da aynı beytin iki şairin de şiir örneği olarak kullanıldığı görülmektedir (Çapan 2005: 314; İnce 2005: 435).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.02.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gâh şikest-i hâtır eyler geh mürüvvet gösterir

Gör benim mir'ât-ı tabım nice gösterir

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 314)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KÂTİBÎ, Seydi Ali Çelebid. ? - ö. 1562Doğum YeriGörüntüle
3Hüseyin Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KÂTİBÎ, Seydi Ali Çelebid. ? - ö. 1562Doğum YılıGörüntüle
6Hüseyin Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KÂTİBÎ, Seydi Ali Çelebid. ? - ö. 1562Ölüm YılıGörüntüle
9Hüseyin Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
11KÂTİBÎ, Seydi Ali Çelebid. ? - ö. 1562MeslekGörüntüle
12Hüseyin Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂTİBÎ, Seydi Ali Çelebid. ? - ö. 1562Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hüseyin Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KÂTİBÎ, Seydi Ali Çelebid. ? - ö. 1562Madde AdıGörüntüle
18Hüseyin Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle