ŞEHDÎ, Yahya Efendi

(d. ?/? - ö. 1082/1671-72)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır'da doğdu. Asıl âdı Yahyâ'dır. Öğrenim gördükten sonra son zamanlarında Sofya müftüsü oldu. 1082/1671-72'de orada vefat etti (Özcan 1989:C. II/673). Beliğ, tezkiresine Şehdî'den 13 beyti örnek olarak almıştır (Abdülkadiroğlu 1999: 187). Eserlerinden örnekler bölümüne aldığımız manzumesininin redifi, kaynaklar tarafından götürür/getirir olarak iki şekilde okunmuştur (Çapan 2005:311).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları .Ankara: San Matbaası.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 55: 99.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.03.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ol perî ruhları üstündeki gîsû götürür

Sihr içün âşıkına san iki câdû götürür

Görünen girye degül dîde-i 'âşıkda şehâ

Yollarun sulamaga şîşe ile su götürür

Dili geh gussa ider hâneye davet geh gam

Şimdi pek izzeti var o götürür bu götürür

Dil-i Şehdî ki gider cezbe-i 'ışk ile sana

Benzer ol kâha ki süratle anı cû götürür

(Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 55: 99.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488Doğum YeriGörüntüle
2Enver Atılgand. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995Doğum YeriGörüntüle
3VÂKIF, Abdullah Vâkıf Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488Doğum YılıGörüntüle
5Enver Atılgand. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995Doğum YılıGörüntüle
6VÂKIF, Abdullah Vâkıf Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488Ölüm YılıGörüntüle
8Enver Atılgand. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995Ölüm YılıGörüntüle
9VÂKIF, Abdullah Vâkıf Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488MeslekGörüntüle
11Enver Atılgand. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995MeslekGörüntüle
12VÂKIF, Abdullah Vâkıf Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Enver Atılgand. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂKIF, Abdullah Vâkıf Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488Madde AdıGörüntüle
17Enver Atılgand. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995Madde AdıGörüntüle
18VÂKIF, Abdullah Vâkıf Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle