SELÂMÎ, Kara Müftî-zâde Abdusselâm Selâmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1270/1853-54\'ten sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahıskalıdır. Ahıska’da Vanlı Kara müftü unvanıyla meşhur olan Mehmed Efendi’nin sülalesinden Süleymân Efendi’nin oğludur. 1231/1816 yılında İstanbul’a gelerek bazı yerlerde kâtiplik yapan Selâmî Efendi, 1257/1841 yılında maliye mektupçusu kâtipleri sınıfına dâhil oldu. Sicill-i Osmânî’de 1270/1853-54 yılından sonra öldüğü kayıtlıdır (Akbayar 1998: 1486).

Ilımlı ve uyumlu bir kişiliği olan Selâmî Efendi, şairliğiyle de tanınmıştır. Ancak kaynaklarda herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.)(yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Na’t-ı Şerîf

Şefâ’at kânı oldugun ider te’yîd-i erselnâk

Le-amrük tâcını giydin ki dindi şânına levlâk

Selâmî mücrimi kandır şefâ’at kevseri birle

Ki zâtındır ‘alâ hulkin azîm ey şâh-ı a'teynâk

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 228.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PİR MEHDİd. 1820 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
2RUHANİ, İosep-Mose Beridzed. ? - ö. 1857 ?Doğum YeriGörüntüle
3SEFİLÎ/ KOBLIYANLI SEFİLÎ, Mehmet Efendid. 1870 ? - ö. 1937 ?Doğum YeriGörüntüle
4PİR MEHDİd. 1820 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
5RUHANİ, İosep-Mose Beridzed. ? - ö. 1857 ?Doğum YılıGörüntüle
6SEFİLÎ/ KOBLIYANLI SEFİLÎ, Mehmet Efendid. 1870 ? - ö. 1937 ?Doğum YılıGörüntüle
7PİR MEHDİd. 1820 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
8RUHANİ, İosep-Mose Beridzed. ? - ö. 1857 ?Ölüm YılıGörüntüle
9SEFİLÎ/ KOBLIYANLI SEFİLÎ, Mehmet Efendid. 1870 ? - ö. 1937 ?Ölüm YılıGörüntüle
10PİR MEHDİd. 1820 - ö. 1895MeslekGörüntüle
11RUHANİ, İosep-Mose Beridzed. ? - ö. 1857 ?MeslekGörüntüle
12SEFİLÎ/ KOBLIYANLI SEFİLÎ, Mehmet Efendid. 1870 ? - ö. 1937 ?MeslekGörüntüle
13PİR MEHDİd. 1820 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RUHANİ, İosep-Mose Beridzed. ? - ö. 1857 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEFİLÎ/ KOBLIYANLI SEFİLÎ, Mehmet Efendid. 1870 ? - ö. 1937 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PİR MEHDİd. 1820 - ö. 1895Madde AdıGörüntüle
17RUHANİ, İosep-Mose Beridzed. ? - ö. 1857 ?Madde AdıGörüntüle
18SEFİLÎ/ KOBLIYANLI SEFİLÎ, Mehmet Efendid. 1870 ? - ö. 1937 ?Madde AdıGörüntüle