SELÎM, Edirnekapılı

(d. ?/? - ö. 1180/1766-67)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Râmiz (Erdem 1985: 164) ve ondan naklen Tuman'ın (Kurnaz ve Tatçı 2001: I/450) verdiği bilgiye göre; Selîm İstanbul Edirnekapı'da doğdu. Edirnekapılı Selîm diye tanındı. Yahudi iken küçük yaşta Müslümanlığı seçti. Nahîfî Efendi'den ders aldı. Eğitimini müteakip Neylî Efendi'ye mülazım oldu. Rumeli kalemine girdi. Kalemde salise rütbesine ulaştı. Kadı olarak görev yaptı. 1180/1766-67 yılında vefat etti .

Eldeki şiirleri, Râmiz'de verilen bir gazeli ile bir kıtasından ibarettir (Erdem 1985:164). 

Kaynakça

Erdem, Sadık (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.165

İpekten, Halûk vd (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 450/1871.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bend oldu gönül zülfüne dîvâneliginden

Yandı ruhunun şemine pervâneliginden

Mihmân-ı safâ gelmeyeli hayli zamândır

Beyt-i dilimin gâyet-i vîrâneliginden

Açmaz ruhunı şâh-ı cihânım dili fi'l-hâl

Kerrât ile mât itmede ferzâneliginden

Peymâne-i çeşminden içip mey dil-i şeydâ

Düşdi zekanın çâhına mestâneliginden

Esb-i sühanı saldı bu meydâna Selîmâ

Da'vâ-yı hüner eyledi merdâneliginden

Kıt'a

Kenâr-ı bâgda gördüm kasab leb-âlûde

Duhân içer o melek-rû zarri-i nükte-şinâs  

Nihâl-i gülde aceb nev-şüküfte gonca mıdur

Bahâr mevsimi yâhud Çubuklu'da tâze kirâs

(Erdem, Sadık (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 165.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ziya Osman Sabad. Mart 1910 - ö. 29 Ocak 1957Doğum YeriGörüntüle
2ŞİNASÎ, Ruznâmeci-zâde Şinasî Mehmedd. ? - ö. 1702-1703Doğum YeriGörüntüle
3Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Doğum YeriGörüntüle
4Ziya Osman Sabad. Mart 1910 - ö. 29 Ocak 1957Doğum YılıGörüntüle
5ŞİNASÎ, Ruznâmeci-zâde Şinasî Mehmedd. ? - ö. 1702-1703Doğum YılıGörüntüle
6Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Doğum YılıGörüntüle
7Ziya Osman Sabad. Mart 1910 - ö. 29 Ocak 1957Ölüm YılıGörüntüle
8ŞİNASÎ, Ruznâmeci-zâde Şinasî Mehmedd. ? - ö. 1702-1703Ölüm YılıGörüntüle
9Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Ölüm YılıGörüntüle
10Ziya Osman Sabad. Mart 1910 - ö. 29 Ocak 1957MeslekGörüntüle
11ŞİNASÎ, Ruznâmeci-zâde Şinasî Mehmedd. ? - ö. 1702-1703MeslekGörüntüle
12Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010MeslekGörüntüle
13Ziya Osman Sabad. Mart 1910 - ö. 29 Ocak 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞİNASÎ, Ruznâmeci-zâde Şinasî Mehmedd. ? - ö. 1702-1703Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ziya Osman Sabad. Mart 1910 - ö. 29 Ocak 1957Madde AdıGörüntüle
17ŞİNASÎ, Ruznâmeci-zâde Şinasî Mehmedd. ? - ö. 1702-1703Madde AdıGörüntüle
18Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Madde AdıGörüntüle