SELİM SAMİ, Selim Sami Efendi

(d. ? / ö. 1951)
mutasavvıf şair, Kadirî şeyhi
(Tekke / 20. Yüzyıl / Türkiye Dışı)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selim Sami Efendi, Kosova’nın Vıçıtırın şehrinde doğmuştur. Doğum tarihi bilinmez ve ailesi hakkında bilgi bulunmaz. İlk ve orta öğrenimini Vıçıtırın’da aldıktan sonra, Üsküp’te Daru’l-Mualllimde eğitimini tamamlar. Şair, Mitroviça’da bulunan Hacı Şeyh Kadir Efendi Tekkesi'nde yetişir. Bu tekkeden ayrılarak Vıçıtırın’da Kadirî tarikatına ait Hacı Şeyh Kadir Baba Tekkesi’nde şeyhlik yapar. Aynı zamanda medresede müderrislik yapan şairin el yazma eserleri bulunur. Türkçe eserlerinin yanı sıra, Arapçadan yapmış olduğu tercüme eserler de vardır. Selim Sami Efendi 1951 yılında vefat eder (Vırmiça 2010: 86, 90).

Selim Sami ve Sami mahlaslarını kullanan şairin bir divanı bulunur. Bu divan, Hacı Halil Efendi tarafından Vıçıtrın melamilerinden Selim Buzol’a verilir. Fakat 1999'da yaşanan Kosova Savaşı'nda bu eser, Selim Buzol’un eviyle birlikte yanar (Kuzay Demir 2013: 345-346).

Selim Sami Efendi, Kosova’da yetişmiş ve tasavvufî faaliyetlerini bu topraklarda sürdürmüş müstakil bir sahada etkili olan mutasavvıf şairlerdendir. Günümüzde Kosova’da Selim Sami Efendi’nin çok sayıda eseri tekkelerde icra edilir. En sevilen ilahilerinden biri bentleri dörtlük bağlantıları ikilik şeklinde düzenlenmiş olan “Mitroviça beldesi” adlı ilahisidir (Kuzay Demir 2013: 763-764).

Şairin Kadirȋ tarikatına bağlı olduğunu ifade ettiği bir diğer eseri, Kosova’da sıklıkla söylenilen “Hamdülillâh hazreti peygamberin ümmetiyiz / Pir-i âzam Sultan Abdülkadirin dervişiyiz” beyitiyle başlayan ilahisidir (Kuzay Demir 2013: 733).

Kaynakça

Kuzay Demir, Gonca (2013). Kosova Türk Halk Şiiri (İnceleme-Metinler). Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Vırmiça, Raif (2010). Kosova Tekkeleri, Türbeleri ve Kitabeli Mezar Taşları. İstanbul: Sufi Kitap.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. GONCA KUZAY DEMİR
Yayın Tarihi: 30.12.2018
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Abdulmâlik Hilmîd. 1865 - ö. 1928Doğum YeriGörüntüle
3Burhan Saitd. 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Abdulmâlik Hilmîd. 1865 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
6Burhan Saitd. 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Abdulmâlik Hilmîd. 1865 - ö. 1928Ölüm YılıGörüntüle
9Burhan Saitd. 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900MeslekGörüntüle
11HİLMÎ, Abdulmâlik Hilmîd. 1865 - ö. 1928MeslekGörüntüle
12Burhan Saitd. 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİLMÎ, Abdulmâlik Hilmîd. 1865 - ö. 1928Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Burhan Saitd. 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle
17HİLMÎ, Abdulmâlik Hilmîd. 1865 - ö. 1928Madde AdıGörüntüle
18Burhan Saitd. 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle