ŞEMSÎ, Şemsî Çelebi, Urlu Şemsî, Divane Şemsî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Karaman’a bağlı Ereğli kazasında doğdu. Asıl adı Şemseddin olan şair Divane Şemsî yahut Urlu Şemsî sanıyla tanındı. Çeşitli yerlerde müderrislik ve kadılık yaptı (Solmaz 2005: 193). Şair, Sinan Paşa’nın şark diyarına gelmesi üzerine şu tarihi söylemiştir;

Bi-lisânî ‘Arabî kâle Şemsî târîh

Mustafâ Paşa râhe ebeden fecâe Sinân

Şairin Farsça ve Türkçe şiirleri vardır. Ahdî, Şemsî’nin Farsça gazellerini güzel bulmaz (Solmaz 2005: 194).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Seng-i mihnetle yapılmışdur binâsı Lahsa’nun

‘Âkıbet gamla yire giçer esâsı Lahsa’nun

 

‘Âşık-ı dîdâr olup ider derûn-ı dilden âh

Gözlerüm yaşı gibi çok mâcerâsı Lahsa’nun

 

Kâkülün serdâr olup serhadde çok başlar keser

Şâh-ı ‘âlem geçinür mîr ü gedâsı Lahsa’nun

 

Bunda kalanun başı vü gidenün malı gider

Ehl-i ‘ışk olur perîşân bu hevâsı Lahsa’nun

 

‘Âşık-ı bî-çâreler Şemsî niçe itsün karar

Yok durur bir gönül egler mehlikâsı Lahsa’nun

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 193)

***

Bihamdillah Mehemmed Paşaya Lahsâ makarr şod

Şeb-i zulmet berefte vü hûş âmed rûz bihter şod

 

Yekî seyyâre ber rif’at yekî der gûşe-i ‘uzlet

Yekî tâli’-i nîk-baht ü yekî diger bed ahter şod

 

Yekî râ genc ü ni’met yekî râ renc ü zahmet kerd

Yekî ber taht yekî tahtü’s-serâ hâlî mükedder şod

 

Mukârin kerde-est şevk-ı cemâleş yek si’at-i lemsî

Sa’âdet-i mâh tâli’ u heme ‘âlem münevver şod

 

Be-gû zâg-ı felek râ tûtiyân râ şehd bedih Şemsî

Be-gû târîh-i û hemçün bedeh kand-i mükerrer şod

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 193)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Tufan Şentürkd. 12 Mayıs 1924 - ö. 9 Mayıs 2005Doğum YeriGörüntüle
3PİŞMANÎ/KUL MEHMET, Mehmet Emin Dingild. 02.03.1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Tufan Şentürkd. 12 Mayıs 1924 - ö. 9 Mayıs 2005Doğum YılıGörüntüle
6PİŞMANÎ/KUL MEHMET, Mehmet Emin Dingild. 02.03.1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Tufan Şentürkd. 12 Mayıs 1924 - ö. 9 Mayıs 2005Ölüm YılıGörüntüle
9PİŞMANÎ/KUL MEHMET, Mehmet Emin Dingild. 02.03.1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861MeslekGörüntüle
11Ahmet Tufan Şentürkd. 12 Mayıs 1924 - ö. 9 Mayıs 2005MeslekGörüntüle
12PİŞMANÎ/KUL MEHMET, Mehmet Emin Dingild. 02.03.1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
13NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Tufan Şentürkd. 12 Mayıs 1924 - ö. 9 Mayıs 2005Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15PİŞMANÎ/KUL MEHMET, Mehmet Emin Dingild. 02.03.1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Tufan Şentürkd. 12 Mayıs 1924 - ö. 9 Mayıs 2005Madde AdıGörüntüle
18PİŞMANÎ/KUL MEHMET, Mehmet Emin Dingild. 02.03.1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle