SENÂÎ, Tekfurdağlı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Senâ’i, Ahmed Lütfî’nin Tekirdağlı şairlerle ilgili tezkiresinde, “Tekfurdağı sükkânından olup Timur oğlu dimekle maruf Molla Mehmed’dir.” cümlesi ile tanıtılmaya başlanır. Ardından da Yanaki adlı bir Rum’a duyduğu yakınlık dile getirilir. Bu bölümde, kendisinin Tekirdağ’da bir mumhanesi olduğu öğrenilmektedir. Derken Yanaki, ruhbanlığa heves edip Rodosto (Tekirdağ)’dan Manastır’a keşiş olarak gider. Tezkiredeki anlatımla “Mey-âşâm ve mest-i müdâm zümresinden” (durmadan içki içen ve sarhoş dolaşanlardan) olan Senâî’nin ‘arâk ve bâde ve sâir mükeyyifâtdan ferâgat ve semt-i salâha ‘azîmet ve bi’l cümle menâhiden tövbe ve istiğfar ederek vazgeçtiği) de belirtilir.  Senâî’nin ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Ahmed Lütfî. Tekfurdağlı Şairler. Tezkire. DTCF. I/457. vr. 3a-3b.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

İlâhî bahr-i isyâna garîkım çâkerine

Dest-gîr ol kıl inâyet ol Habîb’in aşkına

Her ne denlü cürmüm olsa eyle mazhar lütfuna

Afv idüben eyle rahmet bu Senâî kuluna

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 306.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Doğum YeriGörüntüle
2B. Nihan Erend. 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NAHLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
5B. Nihan Erend. 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NAHLÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
8B. Nihan Erend. 1981 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NAHLÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855MeslekGörüntüle
11B. Nihan Erend. 1981 - ö. ?MeslekGörüntüle
12NAHLÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14B. Nihan Erend. 1981 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAHLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Madde AdıGörüntüle
17B. Nihan Erend. 1981 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NAHLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle