Lütfullah Sami Akalın

(d. 2 Kasım 1924 / ö. -)
Halkbilimci, Şair, Yazar, Çevirmen
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (TDEA 1977: 85). Erzurum ve İstanbul Atatürk Erkek ve Vefa liselerinde öğretmenlik (Necatigil 1995: 22), Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü’nde öğretim üyeliği yaptı (Kurdakul 1989: 34). ABD’de İllinois Üniversitesi’nde engelli ço­cukların eğitimi ve genel antropoloji ko­nularında uygulamalı çalışmalarda bulundu (1955-1956) (Işık 2006: 121). “Dede Korkut Kitabı’nın Folklor Bakımından Değerlendirilmesi” adlı tezi ile “edebiyat doktoru” unvanını aldı (1968). Çin’in başkenti Pekin’de dü­zenlenen İkinci Dünya Şairleri Kongresi­ne katıldı (1973). Boğaziçi Üniversitesi­ (1982) ve İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün­de ders verdi (1984-1989) (Tekin 1999: 30). Halk edebiyatı araştırmaları, şiir kitapları, çeşitli dil­lerden derlediği şiir antolojileri ve yaptığı şiir çevirileriyle tanınan Akalın (Kurdakul 1989: 34, Özkırımlı 1983: 69), The International Who’s Who In Poetry ve Centro Studi e Scambi Internazionali, Accademia Internazionale Leonardo da Vinci üyesidir (Gülensoy 2012: 328).

Lütfullah Sami Akalın, şehir yaşantısı ve anlayışı hakkında ipuçları veren Erzurum bilmecelerini toplayarak bir araya getirmiştir (Pamuk 2005: 647). Edebiyat terimleri gibi genel konular hakkında yaptığı çalışmaların yanında monografik konulu eserler vermiştir. Halk bilimi ile ilgili pek çok çalışması bulunan Akalın, farklı ülkelerin şiir örneklerinin yer aldığı antoloji kitapları, biyografiler yazmıştır. Çeviri bir eseri de bulunan yazarın, bir araya getirdiği pek çok folklorik malzemenin günümüze taşınması hususunda Türk halk bilimine ve edebiyatına katkısının önemli olduğu görülmektedir. Eserlerinde açık, anlaşılır ve sade bir üslûp kullanmıştır.

Kaynakça

(1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/Terimler. İstanbul: Dergâh Yayınları. C. I. s. 85.

(2003). Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. İstanbul: Yapı Kredi Yay. C. I. s. 44-45.

Gülensoy, Tuncer (2012). Türkiye Türkologları ve Türk Diline Emek Verenler 1 (1800-1950: Türkolojinin 150 Yılı). Ankara: Akçağ Yay. s. 328-329.

Işık, İhsan (2006). Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. Ankara: Elvan Yayınları. C. I. s.121-122.

Kurdakul, Şükran (1989). Şairler ve Yazarlar Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. s. 34.

Necatigil, Behçet (1995). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları. s. 22-23.

Özkırımlı, Atilla (1983). Türk Edebiyatı Ansiklopedisi I. İstanbul: Cem Yayınevi. s. 69.

Pamuk, Bilgehan (2005). “Erzurum Şehir Hayatının Kaynakları ve Literatürü”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. C. III. S. 6. s. 632-688.

Tekin, Arslan (1999). Edebiyatımızda İsimler ve Terimler. İstanbul: Ötüken Neşriyat. s. 30.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AYSUN DURSUN
Yayın Tarihi: 21.01.2019
Güncelleme Tarihi: 17.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı-Sanatı-EserleriVarlık Yayınları / İstanbul1953Biyografi
Mehmet Rauf Hayatı-Sanatı-EserleriVarlık Yayınları / İstanbul1953Biyografi
Erzurum BilmeceleriErzurum Lisesi Folklor Kolu / Erzurum1954Araştırma
Japon Şiiri Tarihi ve AntolojisiVarlık Yayınları / İstanbul1962Antoloji
Çin Şiiri Tarihi ve AntolojisiYenilik B. / İstanbul1964Antoloji
Edebiyat Terimleri SözlüğüVarlık Yayınları / İstanbul1966Diğer
Dede Korkut Kitabı’nın Folklor Bakımından Değerlendirilmesiİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / İstanbul1969İnceleme
Türk Manilerinden SeçmelerBaşbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları / Ankara1972Araştırma
İnsan Türü: Dramatik Şiir/The Human Race: A Dramatic Poemİstanbul / Saka1974Şiir
Hint ŞiiriSaka / İstanbul1977Antoloji
Zenci Şiirinden Seçmeler- / İstanbul.1977Antoloji
Zenci ŞiiriSaka / İstanbul1979Antoloji
İnsan BoyutlarıSaka / İstanbul1981Şiir
İnsanın Ne Olduğu Konusunda- / -1988Diğer
Türk Dilek Sözlerinden Alkışlar KargışlarKültür Bakanlığı Yayınları / Ankara1990İnceleme
Mevlana’dan RübailerBoğaziçi Üniversitesi Matbaası / İstanbul1991Çeviri
Konumuz İnsanBoğaziçi Üniversitesi Yayınları / İstanbul1991?Diğer
Ayakkabıcılık Terimleri SözlüğüBoğaziçi Üniversitesi Yayınları / İstanbul1993Diğer
Konumuz AtasözleriBoğaziçi Üniversitesi Yayınları / İstanbul1993İnceleme
Türk Folklorunda KuşlarKültür Bakanlığı Yayınları / Ankara1993İnceleme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Selahattin Yiğitoğlud. 1887 - ö. 31 Aralık 1939Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Doğum YeriGörüntüle
4SALAHLI PAŞA, Paşa Yunusoğlud. 1924 - ö. 2003Doğum YılıGörüntüle
5Nezihe Meriçd. 28 Şubat 1924 - ö. 18 Ağustos 2009Doğum YılıGörüntüle
6Muhterem Orhand. 1924 - ö. 1 Şubat 2019Doğum YılıGörüntüle
7Abdullah Cevdetd. 9 Eylül 1869 - ö. 29 Kasım 1932MeslekGörüntüle
8Remzi Karabulutd. 10 Temmuz 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Abdülgaffur Işıkd. 01 Ekim 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
10Abdülgaffur Işıkd. 01 Ekim 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Dağıstan Kılıçarsland. 10 Ağustos 1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Abdürrahim Balcıoğlud. 1928 - ö. 14 Temmuz 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Nihad Sami Banarlıd. 18 Haziran 1907 - ö. 13 Ağustos 1974Madde AdıGörüntüle
14SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Madde AdıGörüntüle
15ÂKİF, Lütfullâh Âkif Efendid. ? - ö. Temmuz-Ağustos 1787Madde AdıGörüntüle