ŞERMÎ, Mehmed Emin Şermî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tekirdağ’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Emîn’dir. Mehmed Emin Şermî Efendi olarak tanındı. Şeyhülislâm İbrahim Beyzâde Mustafa Bey’e intisap etti. Sultan III. Selim devri (1789-1807) ortalarında vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şefkat (Kılıç yty.: 82) ve Silahdârzâde (vr. 14b) tezkirelerinde bir gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1592-1593.

Cunbur, Müjgân (2007). “Şermî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 91.

Kılıç, Filiz (hzl.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 12.06.2014]. 82.

Kurnaz, Cemâl ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 484.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 13.06.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hayâl-i çeşm-i siyehle gözüme girmedi hâb

Nigâh-ı mültefit ey nûr-ı dîde ayn-ı sevâb

O tîg-i gamze-i hûn-rîz o müjgen-i ser-tîz

Münâvebeyle eder dûd-mân-ı kalbi harâb

Demek de ol deyü bûs-ı lebiyle tel kırmış

Bozuk düzen görünür nây ile meyân-ı rebâb

Kadeh du‘âsını sâkîye zâhid ögrederek

Ayagı kaydı bezimde döküldü şâla şarâb

Harâret-i mey-i aşkıyla dûd-ı âhımdır

Dem-i seher döşenen kûy-ı yâra sanma sehâb

Gubâr-ı pâyını çeşmine tûtiyâ edecek

Hamîde-kad bogazından asılmag ile rikâb

Bu gûne münderis elfâz-ı mühmeli Şermî

Ma‘ârif ehline arz etme eyle bâri hicâb

(Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 12.06.2014]. 82.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Madde AdıGörüntüle