ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendi

(d. 1230-35?/1814-20? - ö. 1303/1886)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1230-1235/1814-20 yılları arasında Antep’te doğduğu tahmin edilmektedir. Soyu şimdilerde Sayın soyadları ile devam etmektedir (Güzelbey 1979). İlk öğrenimini Antep’te yaptıktan sonra İstanbul’a gitmiştir. Rumeli, Tarsus ve Kilis‘te kaymakamlıklarda çalışmıştır. En önemli görevi Halep il mektupçuluğudur. Bu görevlerde bulunduktan sonra Antep’e dönmüş ve meclis idare başkâtipliği yapmıştır (Güzelbey 1988: 52). Fıkıh, Farsça ve Arapça ilim­lerinde çok bilgili olan Ahmed Şevket Efendi, 1303/1885-86’da Antep’te ölmüştür.

Bir Dîvân oluşturacak kadar şiirleri bulunan şairin şiirleri, İstanbul’daki oğlu Halîl Fevzi’nin evinde çıkan bir yangın sonucu yanmıştır. Elimizde şu an az sayıda şiiri vardır.

Kaynakça

Güzelbey, Cemil Cahit (1988). Gaziantep Büyükleri ve Gaziantep Meşahirine Ek. Ankara: Ajans-Türk.

Güzelbey, Cemil Cahit (10-19 Haziran 1979). “Hiyamizâde Ahmet Şevket Efendi”. Gaziantep Sabah Gazetesi.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 25.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Perverde-gamım Yûsuf-ı gül-pîrehenim yok

Gurbetkeş-i aşkım ki cihânda vatanım yok

Öldürdü beni tîr-keş-i gamze-i cânân

Bir mürdeyim ammâ ki yedimde kefenim yok

Bülbül gibi efgân ederim subh ü mesâda

Bu gülşen-i âlemde nihâlim semenim yok

Mecnûn-sıfat aşk ile sahrâlara düşdüm

Ya‘kûb gibi bir kûşe-i beytü’l-hazenim yok

Şevket beni endîşe-i aşk eyledi giryân

Yandım gam-ı hicrân ile hâlim soranım yok

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları Yay. 167.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ARZÎ, Mehmed Deded. ? - ö. 1664Doğum YeriGörüntüle
2RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786Doğum YeriGörüntüle
3MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
4ARZÎ, Mehmed Deded. ? - ö. 1664Doğum YılıGörüntüle
5RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786Doğum YılıGörüntüle
6MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7ARZÎ, Mehmed Deded. ? - ö. 1664Ölüm YılıGörüntüle
8RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786Ölüm YılıGörüntüle
9MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10ARZÎ, Mehmed Deded. ? - ö. 1664MeslekGörüntüle
11RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786MeslekGörüntüle
12MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911MeslekGörüntüle
13ARZÎ, Mehmed Deded. ? - ö. 1664Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ARZÎ, Mehmed Deded. ? - ö. 1664Madde AdıGörüntüle
17RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786Madde AdıGörüntüle
18MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle