ŞEVKET, Muhammed Sa'îd Ağa

(d. 1181\'den önce/1767\'den önce - ö. 1241/1825)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Şevket Muhammed Saîd'dir. Şiirlerinde Şevket mahlasını mahlasını kullandı. Mardinli Abdulvehhâb Ağa'nın oğludur. Mardin voyvodası Necîb Bey'e mutemetlik etti. Maktül Süleyman Paşa zamanında itibarı daha da arttı. Bu görevden ayrıldıktan sonra bir süre Bağdat'ta bulundu ve bir müddet geçim sıkıntısı çekti. Dâvud Paşa'nın ilgisine mazhar olarak Kerkük mütesellimliği ve Mardin voyvodalığı görevinde bulundu. Tezkire sahibi Hatîbî ile tanıştı. 60 yaşını aşmış hâlde iken 1241/1825 yılında vefat etti. Buna göre doğum yılı da 1181/1767'den önce olmalıdır (Akkuş 2008: 185-88).

Hatîbî; Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerini kaydeder. Nazım ve nesirde yetenekli idi.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdat. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bâlin gibi bir arka yol ardında siperlen

Çiğnetme sakın kendini mânende-i minder

Miftâh-ı kazâ kufl-ı temennâya açınca

Çün perde-i der-bâb-ı tevekkülde gögüs ger

***

A'da dilini itmesün ardımca itâle

Bî-illet olan kimseye lâzım mı şırınka

***

Eyâ cinsimiz ile pek mu'teber iken

Cânâ senin yanında hemân şalğam olmadık

***

Destârımız fes üzre Cezâyir-pesend iken

Dayı senin yanında hemân şalgam olmadık

***

Her kimin zîr-i nikâhında olursa dü-zeni

Bozulur hânesinin çâresi olmaz düzeni

(Akkuş, Mehmet. (hzl.)(2008). Hatîbî Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdat.​ İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 186-187.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YÜSRÎ, Hamamcı-zâde İsmâil Ağad. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2AKLÎ, Bağdatlıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÜLEYMANd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4YÜSRÎ, Hamamcı-zâde İsmâil Ağad. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5AKLÎ, Bağdatlıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÜLEYMANd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7YÜSRÎ, Hamamcı-zâde İsmâil Ağad. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8AKLÎ, Bağdatlıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÜLEYMANd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10YÜSRÎ, Hamamcı-zâde İsmâil Ağad. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11AKLÎ, Bağdatlıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SÜLEYMANd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13YÜSRÎ, Hamamcı-zâde İsmâil Ağad. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AKLÎ, Bağdatlıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÜLEYMANd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YÜSRÎ, Hamamcı-zâde İsmâil Ağad. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17AKLÎ, Bağdatlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SÜLEYMANd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle