ŞEVKÎ

(d. ?/? - ö. ?/19 yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olan Şevkî’nin kaynaklarda doğum ve ölüm tarihleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Trabzon Şehir Mezarlığı ve Akçaabat’ın Söğütlü beldesinde yer alan mezar kitabelerinde yazmış olduğu tarih manzumeleri vardır. Trabzonda’ki kitabe Yûsuf Kâdî-zâde Hacı Ahmed Bey’e ait olup 16 Zilka’de 1290/5 Ocak 1874 tarihli, Söğütlü beldesindeki kitabe ise Hacı Sâlih-zâde Süleyman Ağa’ya ait olup 21 Ramazan 1284/16 Ocak 1868 tarihlidir. Bu kitabelerin tarihinden Şevki’nin 19. asrın ikinci yarısında yaşadığı anlaşılmaktadır (Yüksel 1993: 1/105).

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âh zî-dest-i ecel

Sakın bu cây-gâh-ı pür-nukûşun mâ’ili olma

Olur halk-ı cihân nukûş-ı bî-encâm ile gâfil

Süleymân Aga ya’ni Hâcı Sâlih-zâde sâhib-dil

Olurdu âlem içre şöhreti âfâka dek şâmil

Şu rütbe er idi rüşd-i dirâyet tab’-ı pâkinde

Hilâf-ı re’yine gitmezdi görse Sâ’ib-i fâzıl

Revâ mıdır felek bu zât-ı âlî-kadrin olmak hayf

Vücûd-ı hikmet-âlûdu ecel cevri ile zâ’il

Be-hakk-ı mefhar-ı âlem bu zâtın kabrine yâ Rab

Ola tâ haşre dek feyz-i İlâhî dem-be-dem nâzil

Zebân-ı kilk-i gevher-bâr-ı Şevkî söyledi târîh

Süleymân Aga göçdü bezm-i kurb-ı Hakk’a ve’l-hâsıl (Fî 21 1284 Ramazân-ı Şerîf)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 106-107.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.Doğum YeriGörüntüle
2Nazan Bekiroğlud. 3 Mayıs 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Atasoy Müftüoğlud. 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.Doğum YılıGörüntüle
5Nazan Bekiroğlud. 3 Mayıs 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Atasoy Müftüoğlud. 1942 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8Nazan Bekiroğlud. 3 Mayıs 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Atasoy Müftüoğlud. 1942 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Nazan Bekiroğlud. 3 Mayıs 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Atasoy Müftüoğlud. 1942 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.Madde AdıGörüntüle
14Nazan Bekiroğlud. 3 Mayıs 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Atasoy Müftüoğlud. 1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle