ŞEVKÎ

(d. ?/? - ö. ?/19 yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olan Şevkî’nin kaynaklarda doğum ve ölüm tarihleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Trabzon Şehir Mezarlığı ve Akçaabat’ın Söğütlü beldesinde yer alan mezar kitabelerinde yazmış olduğu tarih manzumeleri vardır. Trabzonda’ki kitabe Yûsuf Kâdî-zâde Hacı Ahmed Bey’e ait olup 16 Zilka’de 1290/5 Ocak 1874 tarihli, Söğütlü beldesindeki kitabe ise Hacı Sâlih-zâde Süleyman Ağa’ya ait olup 21 Ramazan 1284/16 Ocak 1868 tarihlidir. Bu kitabelerin tarihinden Şevki’nin 19. asrın ikinci yarısında yaşadığı anlaşılmaktadır (Yüksel 1993: 1/105).

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âh zî-dest-i ecel

Sakın bu cây-gâh-ı pür-nukûşun mâ’ili olma

Olur halk-ı cihân nukûş-ı bî-encâm ile gâfil

Süleymân Aga ya’ni Hâcı Sâlih-zâde sâhib-dil

Olurdu âlem içre şöhreti âfâka dek şâmil

Şu rütbe er idi rüşd-i dirâyet tab’-ı pâkinde

Hilâf-ı re’yine gitmezdi görse Sâ’ib-i fâzıl

Revâ mıdır felek bu zât-ı âlî-kadrin olmak hayf

Vücûd-ı hikmet-âlûdu ecel cevri ile zâ’il

Be-hakk-ı mefhar-ı âlem bu zâtın kabrine yâ Rab

Ola tâ haşre dek feyz-i İlâhî dem-be-dem nâzil

Zebân-ı kilk-i gevher-bâr-ı Şevkî söyledi târîh

Süleymân Aga göçdü bezm-i kurb-ı Hakk’a ve’l-hâsıl (Fî 21 1284 Ramazân-ı Şerîf)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 106-107.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FECRÎd. ? - ö. 1905-06’da hayattaDoğum YeriGörüntüle
2RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Doğum YeriGörüntüle
3HÜSNÎ, Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendid. 1840 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
4FECRÎd. ? - ö. 1905-06’da hayattaDoğum YılıGörüntüle
5RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Doğum YılıGörüntüle
6HÜSNÎ, Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendid. 1840 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7FECRÎd. ? - ö. 1905-06’da hayattaÖlüm YılıGörüntüle
8RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSNÎ, Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendid. 1840 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
10FECRÎd. ? - ö. 1905-06’da hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÜSNÎ, Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendid. 1840 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FECRÎd. ? - ö. 1905-06’da hayattaMadde AdıGörüntüle
14RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Madde AdıGörüntüle
15HÜSNÎ, Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendid. 1840 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle