Durukan, Süleyman Mahir

Mihrî
(d. 1898 / ö. 1953)
Öğretmen, Genel Müdür, Şair
(Divan/Yazılı Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzon’da doğdu. Trabzon müftüsü Ahmed Mâhir Efendi’nin oğludur. Hâtûniye İbtidâîsi’nden sonra tahsiline Zağnos Rüşdiyesi ile Trabzon Sultânîsi’nde devam etti. Âlim bir zât olan babasından aruz dersleri aldı ve Tarakçızâde Hoca Zühdî Efendi’den Farsça bilgisini ilerletmek için Gülistân okudu. I. Dünya Savaşı’nda ailece göç ettikleri Ordu, Samsun ve Merzifon ibtidâîlerinde öğretmenlik, aşar kâtipliği ve ziraat memurluğu gibi vazifelerde bulundu. Trabzon’a döndükten sonra ticarete atıldı. Askerlik hizmetini burada tamamladı. I. Dünya Savaşı’nın ardından Trabzon’da meydana gelen sosyal hadiselerin de tesiriyle arkadaşlarıyla “Dangalaklar Cemiyeti”ni kurdu ve cemiyetin genel sekreterliğini yürüttü. Cemiyetin kurulmasında Rus işgali sonrası ve muhacirliğin beraberinde getirdiği toplumsal sıkıntılar ve manevi tahribat karşısında hayatın menfîliklerini ciddiye almayarak sıkıntıları hafifletme fikri etkili oldu. 1922-1923 yıllarında Trabzon’daki yerel gazetelerden Halk ve Güzel Trabzon'un yazı kurullarında yer aldı. Müdafaa-i Hukûk Heyeti ve Halk Fırkası kâtipliğine atandı. 1925’te merkez kaza heyeti üyeliği vazifesi verildi. İlerleyen yıllarda Halk Fırkası ve Tayyare Cemiyeti idare heyeti üyelikleriyle adı geçen cemiyetin başkâtipliği görevini yürüttü. 1927'de Trabzon Liman İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi genel müdürlüğüne atandı. 1937’de Trabzon Şehir Kulübü idare heyetine seçildi. Denizcilik Bankası’ndan emekli oldu. 1953'te İstanbul’da vefat etti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Şiirlerinde Mihrî mahlasını kullandı. Aruzu ustalıkla kullanan şair, klasik şiir estetiğinin inceliklerine vakıftır. Bilindiği kadarıyla Mihrî, şiirlerini muhtelif dergi ve gazetelerde yayımlanmış, ancak bir araya getirememiştir. Şairliği hakkında Hammâmîzâde İhsan Efendi şunları söylemiştir: “Edebiyata meyl ü heves besleyen ve aruz veznini seven Süleymân Mâhir’in ilk evvel Trabzon’da münteşir Kaygu ve İğne risalelerinde güzel manzumeleri görüldü. Ondan sonra uzun fasıla yazmadı.” Mihrî’nin Trabzonlu Zîver’in "Hamsi" gazeline yazdığı naziresi ünlüdür.

Kaynakça

Albayrak, Hüseyin (2010). Trabzonlu Divan Edebiyatı Şairleri. İstanbul: Trabzon Belediyesi Kültür Yay.

Bal, Mehmet Akif (2007). Trabzonlu Ünlü Simalar ve Trabzon’un Ünlü Aileleri. İstanbul: Çatı Kitapları.

Bal, Mehmet Akif (2012). “Trabzon Dangalaklar Cemiyeti”. İlkhaber Gazetesi. 9 Eylül.

Başkaya, Muzaffer (2018). “Osmanlıdan Cumhuriyete Bir Kurumu Tarihi: Trabzon Şehir Kulübü (1923-1955)”. Journal of Social and Humanities Sciences Research 5 (29): 3795.

Çiçek, Rahmi (2017). “Cumhuriyet Dönemi Millî İktisat Uygulamalarına Bir Örnek: TRABZON LİMAN İŞLERİ İNHİSARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ”. Karadeniz İncelemeleri Dergisi (13): 149.

Gür, Süleyman (2018). “Osmanlı Döneminde Yetişen Trabzonlu Müellifler Ve Eserleri: Bir Literatür Tespiti Denemesi”. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (1): 262.

Yüksel, Murat (1989). Türk Edebiyatında Hamsi. Trabzon.

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C.1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 447-448.

Yüksel, Murat (2002). “Durukan, Süleyman Mâhir” .Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. Ankara: AKM Yay. 220.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 05.09.2019
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ümran Uygund. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÂMÎd. ? - ö. 1876-77\'de hayattaDoğum YeriGörüntüle
3BAHATTİN ÇAMURALİd. 1931 - ö. 27.04.1991Doğum YeriGörüntüle
4SIDKÎ, Şaband. 1898 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Nurullah Ataçd. 9 Ağustos 1898 - ö. 17 Mayıs 1957Doğum YılıGörüntüle
6DABILOV ABBAZd. 1898 - ö. 1970Doğum YılıGörüntüle
7ALİ, Ali Süleymanovd. 1870 - ö. 1953Ölüm YılıGörüntüle
8Velet Çelebi İzbudakd. 16 Temmuz 1867 - ö. 4 Mayıs 1953Ölüm YılıGörüntüle
9AYŞE BERKd. 1874 - ö. 1953Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Çınarlıd. 1925 - ö. 19 Ağustos 1999MeslekGörüntüle
11A.Emin Tolgad. 25 Şubat 1969 - ö. -MeslekGörüntüle
12Mehmet Reşit Ayhand. 01 Mayıs 1942 - ö. 06 Ağustos 2010MeslekGörüntüle
13ŞEMSÎ, Mehmed Şemseddin Ulusoyd. 1867 - ö. 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEDRİ YÜCESU, Mehmet Bedri Yücesud. 1901 - ö. 12.11.1998Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜLEYMAN, Süleyman Uysald. 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Madde AdıGörüntüle
18EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağa-zâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Madde AdıGörüntüle