ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbullu'dur. Asıl adı Abdürrahim'dir. Halveti tarikatına bağlı bir dervişin oğlu ve hafız idi. Bir gözünü kaybetti. Geçimini sağlamak amacıyla musikiye yöneldi. Galata Mevlevihanesi şeyhi Selim Dede'den inabet aldı. Musiki alanında oldukça bilgi sahibi idi. Yenikapı Mevlevihanesi kudumzenbaşılık görevinde bulundu (Genç 2000: 274). Vefatı 1212/1797'den sonradır (Mehmed Süreyya 1315: 184).

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 228.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.524.

Mehmed Süreyya (1315). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 184.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmusü'l-Alam. C. IV. İstanbul: Kaşgar Neşriyat. 2895.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kul oldum bir cefâkâra cihân bâgında gül-femdir

Mecâlim yokdur inkâra firâkı bana mâtemdir

 

Gönül sevdi o şeh-bâzı tükenmez şîve vü nâzı

Güzellerin ser-efrâzı görem vaslına irsem dir

(Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 2/524.)

 

Cânâ sana dil baglamaz erbâb-ı mahabbet

Bir dahı bu Şeydâ ile hem-dem olamazsın

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 274.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AFVÎ, Mehmedd. ? - ö. 1732Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
3SA’YÎ, Mustafâd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AFVÎ, Mehmedd. ? - ö. 1732Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
6SA’YÎ, Mustafâd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AFVÎ, Mehmedd. ? - ö. 1732Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
9SA’YÎ, Mustafâd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AFVÎ, Mehmedd. ? - ö. 1732MeslekGörüntüle
11HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878MeslekGörüntüle
12SA’YÎ, Mustafâd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13AFVÎ, Mehmedd. ? - ö. 1732Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SA’YÎ, Mustafâd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AFVÎ, Mehmedd. ? - ö. 1732Madde AdıGörüntüle
17HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
18SA’YÎ, Mustafâd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle