ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbullu'dur. Asıl adı Abdürrahim'dir. Halveti tarikatına bağlı bir dervişin oğlu ve hafız idi. Bir gözünü kaybetti. Geçimini sağlamak amacıyla musikiye yöneldi. Galata Mevlevihanesi şeyhi Selim Dede'den inabet aldı. Musiki alanında oldukça bilgi sahibi idi. Yenikapı Mevlevihanesi kudumzenbaşılık görevinde bulundu (Genç 2000: 274). Vefatı 1212/1797'den sonradır (Mehmed Süreyya 1315: 184).

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 228.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.524.

Mehmed Süreyya (1315). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 184.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmusü'l-Alam. C. IV. İstanbul: Kaşgar Neşriyat. 2895.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kul oldum bir cefâkâra cihân bâgında gül-femdir

Mecâlim yokdur inkâra firâkı bana mâtemdir

 

Gönül sevdi o şeh-bâzı tükenmez şîve vü nâzı

Güzellerin ser-efrâzı görem vaslına irsem dir

(Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 2/524.)

 

Cânâ sana dil baglamaz erbâb-ı mahabbet

Bir dahı bu Şeydâ ile hem-dem olamazsın

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 274.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Hidayet Reeld. 1895 - ö. 1971Doğum YeriGörüntüle
3FEDÂYÎ, Abdurrahman Fedâyî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Hidayet Reeld. 1895 - ö. 1971Doğum YılıGörüntüle
6FEDÂYÎ, Abdurrahman Fedâyî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Hidayet Reeld. 1895 - ö. 1971Ölüm YılıGörüntüle
9FEDÂYÎ, Abdurrahman Fedâyî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ahmet Hidayet Reeld. 1895 - ö. 1971MeslekGörüntüle
12FEDÂYÎ, Abdurrahman Fedâyî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Hidayet Reeld. 1895 - ö. 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEDÂYÎ, Abdurrahman Fedâyî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Hidayet Reeld. 1895 - ö. 1971Madde AdıGörüntüle
18FEDÂYÎ, Abdurrahman Fedâyî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle