ŞEYDÂ, Nûrî Şeydâ Bey

(d. ?/? - ö. 1319/1901)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Nûrî’dir. İstanbulludur. Şairliği yanında musikişinas olarak bilinmektedir. Otuz sekiz şarkı besteledi. Farsça, Fransızca, Almanca ve İngilizce bilirdi. 1319/1901 yılında içki mübtelalığından vefat etti. Kabri Eyüpte’dir.

Eserleri şunlardır:

1. Kâfile-i Musiki-şinâsân-ı Osmânî: Yarım kaldı.

2. Târîh-i Enbiyâ.

3. Barlof'un Milyonları: İngilizceden tercüme.

4. Rafeel: Fransızca'dan tercüme.

5. Terâne.

6. Şekspir'in Hamleti.

7. Kız Mektebi.

İlk eseri dışındakiler matbudur (Bursalı Mehmed Tâhir 1333-42: 2/272; Kurnaz vd. 2001: 524).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tahmisinden

Fâş edip esrâr-ı aşkı olma yârından cüdâ

Eyleme şeydâ gibi ikbâl-i ömrün ber-hevâ

Olmak istersen eger hem-bezm-i yâr-ı dil-rübâ

Olmasın cânân dahı âgâh-ı hâlinden rızâ

Râz-ı aşkı sakla genc-i sînede cânın gibi

(Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire. 272.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLİD, Hasan Hâlid Efendid. 1845 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
2HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bey, İstanbullud. 1851 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
3YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Doğum YeriGörüntüle
4HÂLİD, Hasan Hâlid Efendid. 1845 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
5HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bey, İstanbullud. 1851 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİD, Hasan Hâlid Efendid. 1845 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
8HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bey, İstanbullud. 1851 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
9YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLİD, Hasan Hâlid Efendid. 1845 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bey, İstanbullud. 1851 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂLİD, Hasan Hâlid Efendid. 1845 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle
14HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bey, İstanbullud. 1851 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle
15YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Madde AdıGörüntüle