ŞEYDÂ, Nûrî Şeydâ Bey

(d. ?/? - ö. 1319/1901)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Nûrî’dir. İstanbulludur. Şairliği yanında musikişinas olarak bilinmektedir. Otuz sekiz şarkı besteledi. Farsça, Fransızca, Almanca ve İngilizce bilirdi. 1319/1901 yılında içki mübtelalığından vefat etti. Kabri Eyüpte’dir.

Eserleri şunlardır:

1. Kâfile-i Musiki-şinâsân-ı Osmânî: Yarım kaldı.

2. Târîh-i Enbiyâ.

3. Barlof'un Milyonları: İngilizceden tercüme.

4. Rafeel: Fransızca'dan tercüme.

5. Terâne.

6. Şekspir'in Hamleti.

7. Kız Mektebi.

İlk eseri dışındakiler matbudur (Bursalı Mehmed Tâhir 1333-42: 2/272; Kurnaz vd. 2001: 524).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tahmisinden

Fâş edip esrâr-ı aşkı olma yârından cüdâ

Eyleme şeydâ gibi ikbâl-i ömrün ber-hevâ

Olmak istersen eger hem-bezm-i yâr-ı dil-rübâ

Olmasın cânân dahı âgâh-ı hâlinden rızâ

Râz-ı aşkı sakla genc-i sînede cânın gibi

(Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire. 272.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Doğum YeriGörüntüle
2ÜMÎDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1571Doğum YeriGörüntüle
3Nejat İşlerd. 28 Şubat 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Doğum YılıGörüntüle
5ÜMÎDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1571Doğum YılıGörüntüle
6Nejat İşlerd. 28 Şubat 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Ölüm YılıGörüntüle
8ÜMÎDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1571Ölüm YılıGörüntüle
9Nejat İşlerd. 28 Şubat 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÜMÎDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1571Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Nejat İşlerd. 28 Şubat 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Madde AdıGörüntüle
14ÜMÎDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1571Madde AdıGörüntüle
15Nejat İşlerd. 28 Şubat 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle