ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddîn

Ziya
(d. 1840 / ö. 7 Mayıs 1854)
Öğrenci
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Mehmed Ziyâeddîn’dir. İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, hem şair hem de devrinin önde gelen devlet adamlarından Mekâtîb-i Umûmî nazırı, Berlin sefiri Kemâl Efendi’dir. İlk eğitimine Dârülmaârif adındaki mektepte başladı. Kısa süre içinde Arapça ve Farsçanın yanı sıra Fransızca öğrendi. 5 Mayıs 1854’te adı geçen mektepte ders esnasında fenalaştı ve iki gün sonra 7 Mayıs 1854’te İstanbul’da vefat etti.

Çocuk yaşta vefat eden şairlerimizden olan Mehmed Ziyâeddîn, şiirlerinde Ziyâ mahlasını kullandı. Şairden geriye Fatîn Tezkiresi’nde kayıtlı iki beyitlik bir tarih manzumesi kalmıştır. Elde bulunan yegâne manzumesinden hareketle şairin aruz hususiyetlerine ve klasik şiirin kurallarına vâkıf olduğu söylenebilir. Çocuk denecek bir yaşta tarih düşürebilme yeteneğine sahip olması, şiir kabiliyetinin işareti olarak değerlendirilebilir.

Kaynakça

CUNBUR Müjgân, “Ziya”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara 2007., C. 8, s. 735.

ÇİFTÇİ Ömer (hzl.), Fatîn Davud, Hâtimetü’l-eş’âr (Fatîn Tezkiresi), Kültür Bakanlığı, Ankara 2017, s. 304. e-kitap http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 [erişim tarihi: 15.06.2019]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 27.08.2019
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Doğum YeriGörüntüle
2Asaf Hâlet Çelebid. 27 Aralık 1907 - ö. 15 Ekim 1958Doğum YeriGörüntüle
3Selin Tunçd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÖMERd. 1840 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
5KAHRÎd. 1840 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
6HÜSNÎ, Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendid. 1840 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7RIFKÎd. ? - ö. 1854-55Ölüm YılıGörüntüle
8TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. 1854-1855Ölüm YılıGörüntüle
9SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Ölüm YılıGörüntüle
10ES'AD, Mansûrî-zâde Hüseyin Es'ad Efendid. 1820 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂGÂH, Osmân Âgâhd. 1831 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂLİS, Mirza Abdüssettâr Hâlisd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İKRÂRÎ, Mehmedd. 1844 - ö. 1904Madde AdıGörüntüle
14ES'AD, Ebû İshâk-zâde Mehmed Es'ad Efendid. Eylül-Ekim 1685 - ö. 10 Ağustos 1753Madde AdıGörüntüle
15RÂGIB, Mehmed Râgıb Çelebid. ? - ö. 1715Madde AdıGörüntüle