ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddîn

Ziya
(d. 1840 / ö. 7 Mayıs 1854)
Öğrenci
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Mehmed Ziyâeddîn’dir. İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, hem şair hem de devrinin önde gelen devlet adamlarından Mekâtîb-i Umûmî nazırı, Berlin sefiri Kemâl Efendi’dir. İlk eğitimine Dârülmaârif adındaki mektepte başladı. Kısa süre içinde Arapça ve Farsçanın yanı sıra Fransızca öğrendi. 5 Mayıs 1854’te adı geçen mektepte ders esnasında fenalaştı ve iki gün sonra 7 Mayıs 1854’te İstanbul’da vefat etti.

Çocuk yaşta vefat eden şairlerimizden olan Mehmed Ziyâeddîn, şiirlerinde Ziyâ mahlasını kullandı. Şairden geriye Fatîn Tezkiresi’nde kayıtlı iki beyitlik bir tarih manzumesi kalmıştır. Elde bulunan yegâne manzumesinden hareketle şairin aruz hususiyetlerine ve klasik şiirin kurallarına vâkıf olduğu söylenebilir. Çocuk denecek bir yaşta tarih düşürebilme yeteneğine sahip olması, şiir kabiliyetinin işareti olarak değerlendirilebilir.

Kaynakça

CUNBUR Müjgân, “Ziya”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara 2007., C. 8, s. 735.

ÇİFTÇİ Ömer (hzl.), Fatîn Davud, Hâtimetü’l-eş’âr (Fatîn Tezkiresi), Kültür Bakanlığı, Ankara 2017, s. 304. e-kitap http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 [erişim tarihi: 15.06.2019]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 27.08.2019
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650Doğum YeriGörüntüle
2BEHLÛLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ALİd. 1785 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4REMZÎ, Dârendelid. 1840 - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
5FAZLÎ, Mahmûd Fazlî Efendi, Rusçuklud. 1840 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
7ZİKRÎ, Zikrî İbrahim, Küçük Ağad. 1795 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEFÎK, Mehmed Şefîkd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'AT, Darbâz-zâde Sâlih Rif'at Beyd. ? - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VASFÎd. ? - ö. 1871-72’de hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13UZLETÎ, Değirmenci-zâde Uzletî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1668-69Madde AdıGörüntüle
14Secaettin Ziya Kokad. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MEHMED CEMÎL, İstanbullud. 1860 - ö. ?Madde AdıGörüntüle