ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1235/1819-20)
divan şairi ve yazar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed’dir. Diyarbakır’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Seb’a-i Seyyâre sanıyla tanınan meşhur Hoca Osman Efendi’den Kur’an-ı Kerîm’i kırâ’at-i seb’a denilen yedi farklı makamla okumayı öğrendi. Devrinin tanınmış kırâat âlimlerindendir. 1235/1819-20 yılında Diyarbakır’da vefat etti.

Şeyhî’nin bilinen iki eseri bulunmaktadır:

1. Nazmü’l-Ehem: Tecvîd ilmine dair manzum bir eserdir. Kaside nazım şekliyle kaleme alınmıştır. 226 beyitten oluşan eserde; med, tenvin, ihfa, izhar, idgam, imale, teshil, sekte, hemze, teâvvüz, tilavet gibi tecvid ilmiyle ilgili konular müstakil başlıklar hâlinde anlatılmıştır. Ayrıca Nazmü’l-Ehemm’de Hz. Osman, İbnü’l-Cezerî ve Tayfûr es-Secâvendî’nin kıraata dair görüşlerine de yer verilmiştir. Eser, bir münacatla sona erer. Manzumenin sonundaki tarih beytinden eserin 1210/1795-96’da te’lif edildiği anlaşılmaktadır. Şeyhî’nin en tanınmış eseri olup birkaç defa basılmıştır (İstanbul 1275, 1322, 1324). 

2. Tenbîhât: Kırâ’at ilmi ve dinî konularda nasihat içeren bir risaledir.

Şeyhî, özellikle dönemin tanınmış kârilerinden olduğu gibi tecvid ilmine vukufiyeti ve bu vukufiyetini manzum bir şekilde anlatacak kadar edebî kudrete sahip bir şairdir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip, N. Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.33.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.521.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 16.06.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazmü’l-Ehemm’den

Bâbü Mehârici’l-Hurûf

Harfler çıkan mevzi’lere dirler mehâric ey püser

On yedi mahrec var durur kıl tecrübe ol mu’teber

Bogazla agız cevfidür med harflerinin mahreci

Hevâda dükensin nefes etrâfa degmeye hazer

Bogaz aşagısı durur hemzeyle hânın mahreci

Üçünci bogaz ortası ayn ile hâ andan çıkar

Dördünci bogaz evveli gayn ile hâya mahrec ol

Beşinci dil köküyle dilcik arasından kâf çıkar

Kâf mahreci kâfdan beri bir barmagın eni kadar 

Dil ortasıyla üst tamak beyninde cîm ü sîn çıkar

Dil yanı ile dişlerin iç yanıdır dâd mahreci

Sol yan ya sag yandan gelür dimiş ikisinden Ömer

Uca yakın dil yanıla dört diş eti lâm mahreci

Dil ucı iki diş eti izhâr olan nûna makar

Uca yakın dil arkasıyla karşusı râ mahreci

Dil ucı iki üst dişin beyninde tâ dâl tâ çıkar

Dil alt senâyâ uclarından sâd u sîn u zâ gelür

Dil ucı iki üst dişin beyninde zâ zâl sâ çıkar

İki ön üst dişler ucıyla alt tudak karnı durur 

 Fâ mahreci iki tudak beyninde vâv bâ mîm çıkar

Di on yedinci genz durur gunne vü ahfâ mahreci

Kavl-i Halîl’e iktidâ eylediler ehl-i hüner

(Diyarbekirli Şeyhî Mehmed (1324). Nazmü’l-Ehemm. İstanbul: Şirket-i Sahâfiyye-i Osmâniyye Matbaası. 5.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAH TURNA, Selime Yaşard. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Doğum YeriGörüntüle
3Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Doğum YeriGörüntüle
4MAH TURNA, Selime Yaşard. 1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Doğum YılıGörüntüle
6Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Doğum YılıGörüntüle
7MAH TURNA, Selime Yaşard. 1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Ölüm YılıGörüntüle
9Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Ölüm YılıGörüntüle
10MAH TURNA, Selime Yaşard. 1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MAH TURNA, Selime Yaşard. 1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Madde AdıGörüntüle
15Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Madde AdıGörüntüle