SIDKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Yeniçeri yayabaşısı ve çavuşu olmuştur. Kaynaklarda şairin doğum, ölüm tarihleri ve ailesi ile ilgili bilgi yoktur. III. Mehmed devri (1595-1603) şairlerindendir (Mehmed Süreyya 1996: 1505; Tuman 2001: 555).
Yeniçeri çavuşluğu görevinde bulunduğu sırada büyü, tılsım, cin daveti ve cinlerden haber verme gibi işlerle uğraştı. Sonra çavuşluktan ayrılıp emekli oldu. Bu süreçte kendisine hizmetleri karşılığında bir miktar tımar verildi (Sungurhan Eyduran 2009: 2).
Şiir ve düzyazıyı Nişânî Bey’den öğrendi (Solmaz 2005: 388). Ahdî’ye göre kişiliği ve şairliği övgüye layıktı (Solmaz 2005: 387).

Kaynakça

Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmû’a-i Letâ’if. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTBYay.

Mehmed Süreyyâ (1996). Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1505.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu‘arâ’sı (İnceleme–Metin). Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 12.01.2014].

Mehmet Nail Tuman (2001). Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 26.02.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
 Cemâlün şem’ine şol kim özin bî-bâk yandurdı
Hemân pervânedür kim perr ü bâlin pâk yandurdı

Kimesne döymedi bu âteş-i ışka cihân içre
Dil-i dîvâneyi gör kim özin bî-bâk yandurdı

Felekde görinen mâh-ı şeb-ârâ sanmanuz her şeb
Çerâğ-ı ışkdur kim âh-ı âteşnâk yandurdı

Humâr-ı bâde-i gamla ölürdüm irmese sâkî
Yitişdi câm-ı gül-fâm-ı lebin tiryâk yandurdı

Gezer ağyâr ile ol serv-i reftârı revân gördüm
Beni reşk ile Sıdkî ol şeh-i çâlâk yandurdı

(Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmû’a-i Letâ’if. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 968.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Doğum YeriGörüntüle
2İpek S. Burnettd. 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
4Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Doğum YılıGörüntüle
5İpek S. Burnettd. 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
7Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Ölüm YılıGörüntüle
8İpek S. Burnettd. 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
10Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937MeslekGörüntüle
11İpek S. Burnettd. 1980 - ö. ?MeslekGörüntüle
12GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829MeslekGörüntüle
13Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İpek S. Burnettd. 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Madde AdıGörüntüle
17İpek S. Burnettd. 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Madde AdıGörüntüle