ŞÎRÎ, Alî

(d. ?/? - ö. 1000/1592)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Alî’dir. Silistre’de doğdu. Sipahî şairlerden olan Şîrî aynı zamanda iyi bir hattattır. Hersek-zâde Ahmed Paşa’nın oğludur. Kaynaklar onun kolay ve rahat şiir söylemedeki maharetini övmektedir. Âşık Çelebi, nazımda ve nesirde usta olduğunu, her tür şiiri yazabileceğini, ancak şiir üzerinde gönülden inanarak çalışsa çok daha başarılı şiirler ortaya koyabileceğini belirtir (Kılıç 2010: 1465). Şebistan-ı Hayal tarzında da yazılmış şiirleri mevcuttur. Şîrî, 1000/1592 tarihinde Silistre’de genç yaşta ölmüştür (Kılıç 2010: 1469).

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi, Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Malatya: Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kılıç, Filiz-Bülbül, Tuncay (2007). Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. S. 43. Ankara.

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şu’arâ: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78462/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 02.03.2014]

Sungurhan Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâ: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi 08.02.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Göricek olur gamze-i dil-beri

Kılıc kapkara hançeri sapsarı

Çemen bahr-ı ahzer gibi yemyeşil

Solar vech-i dil-ber gibi aparı

Seherden tur ahşama dek Şîriyâ

Öp öylen gelürse sana ol perî

(Sungurhan Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâ: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi 08.02.2014]. 445)

Öykünürmiş hatt-ı ser-sebzüne ey şûh senün

Sakalın yolmalıdur bâgda tel tel çemenün

Ey benefşe saçına öyküneli çıkdı dilün

Yumalı agzını ey gonçe açıldı dehenün

Şîriyâ dâg urınup tâze burclar çekdün

Başlarla tonanur kal’aya döndi bedenün

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1466)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974Doğum YeriGörüntüle
2Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000Doğum YeriGörüntüle
3ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974Doğum YılıGörüntüle
5Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000Doğum YılıGörüntüle
6ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974Ölüm YılıGörüntüle
8Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000Ölüm YılıGörüntüle
9ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974MeslekGörüntüle
11Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000MeslekGörüntüle
12ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997MeslekGörüntüle
13Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974Madde AdıGörüntüle
17Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000Madde AdıGörüntüle
18ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Madde AdıGörüntüle