SIRRÎ, Kırklarelili

(d. ?/? - ö. 1270/1853 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kırklareli’nde doğdu. 1253/1837 yılında İstanbul’a geldi. Bir müddet Dîvân-ı hümâyûnda ve Mektûbî kalemlerinde çalıştı. 1853’te Hariciye Nezareti halifelerindendi. Hacelik rütbesi aldı. Sultan Abdülmecîd devri (1839-1861) şairidir. 1270/1853’ten sonra vefat etti.

 

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Âlem ateş-bâz olur derd ile âh itdikçe ben
Âh idüp dehre garîbâne nigâh itdikçe ben


Kim bilirdi kavs-ı mihnet böyle tîr-endâz olur
Arsa-i hâhişde men‘-i bârgâh itdikçe ben

Levh-i takdîrde Utarid tâli‘im kılsın beyâz
Safha-i evrâkı hâmemle siyâh itdikçe ben

Pâymâl eyler kader ser-askeri tedbîr ile
Mülk-i maksûd üstüne sevk-i sipâh itdikçe ben

Eylese tashîh u tanzîre Şefik Beg rağbeti
Sırrı eş‘ârda o tahrîr-i penâh itdikçe ben
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 219-220.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Timur Soykand. 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KABAKÇI, Mesut Kocabaşd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Berna Durmazd. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Timur Soykand. 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KABAKÇI, Mesut Kocabaşd. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Berna Durmazd. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Timur Soykand. 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KABAKÇI, Mesut Kocabaşd. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Berna Durmazd. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Timur Soykand. 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
11KABAKÇI, Mesut Kocabaşd. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Berna Durmazd. 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Timur Soykand. 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KABAKÇI, Mesut Kocabaşd. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Berna Durmazd. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Timur Soykand. 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KABAKÇI, Mesut Kocabaşd. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Berna Durmazd. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle