ŞUÂÎ, Mehmed Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum ve ölüm yılları, eğitimi ile meslek yaşamı hakkında bilgimiz yoktur. Şair hakkında elde edilen bilgiler Rıza Tezkiresi ile Mucib Tezkiresi'nde geçmektedir. Adı geçen tezkirelere göre Şuâî, Bolu'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Mecelle'de, ismi Mahmûd olarak kaydedilmiştir (Müstakimzade Süleyman Sadeddin 2000: 275). Sultan İbrahim'in cülusuna söylediği yeni tarihlerden birini Mûcib örnek verir (Zavotçu 2009: 189; Altun 1997: 40). Şuaî, Sultan İbrahim'in cülusuna söylediği tarih manzumesini 1033/1623-24 yılında kaleme alındığına göre bu yıllarda hayatta ve şiir söyleyebilecek kadar olgun bir yaştadır.

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Nice bin yıl dönerse çarh getürmez

Şeh İbrâhîm gibi bir pâdişâhı

 

Didüm tahta cülûs itdükde târîh

Adûsını anın kahr it ilâhî 1033/1623

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.189)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Tayyar Çulhad. 1887 - ö. 04 Nisan 1971Doğum YeriGörüntüle
2FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
3FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Tayyar Çulhad. 1887 - ö. 04 Nisan 1971Doğum YılıGörüntüle
5FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Tayyar Çulhad. 1887 - ö. 04 Nisan 1971Ölüm YılıGörüntüle
8FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Tayyar Çulhad. 1887 - ö. 04 Nisan 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ahmet Tayyar Çulhad. 1887 - ö. 04 Nisan 1971Madde AdıGörüntüle
14FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Madde AdıGörüntüle
15FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle