ŞUÂÎ, Mehmed Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum ve ölüm yılları, eğitimi ile meslek yaşamı hakkında bilgimiz yoktur. Şair hakkında elde edilen bilgiler Rıza Tezkiresi ile Mucib Tezkiresi'nde geçmektedir. Adı geçen tezkirelere göre Şuâî, Bolu'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Mecelle'de, ismi Mahmûd olarak kaydedilmiştir (Müstakimzade Süleyman Sadeddin 2000: 275). Sultan İbrahim'in cülusuna söylediği yeni tarihlerden birini Mûcib örnek verir (Zavotçu 2009: 189; Altun 1997: 40). Şuaî, Sultan İbrahim'in cülusuna söylediği tarih manzumesini 1033/1623-24 yılında kaleme alındığına göre bu yıllarda hayatta ve şiir söyleyebilecek kadar olgun bir yaştadır.

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Nice bin yıl dönerse çarh getürmez

Şeh İbrâhîm gibi bir pâdişâhı

 

Didüm tahta cülûs itdükde târîh

Adûsını anın kahr it ilâhî 1033/1623

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.189)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂFÎ, Derviş Ahmed Sâfî Efendid. ? - ö. 1665Doğum YeriGörüntüle
2HAYRÎ, Seyyid Mehmed Hayrî Efendid. 1734 - ö. 1789-90Doğum YeriGörüntüle
3HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Doğum YeriGörüntüle
4SÂFÎ, Derviş Ahmed Sâfî Efendid. ? - ö. 1665Doğum YılıGörüntüle
5HAYRÎ, Seyyid Mehmed Hayrî Efendid. 1734 - ö. 1789-90Doğum YılıGörüntüle
6HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Doğum YılıGörüntüle
7SÂFÎ, Derviş Ahmed Sâfî Efendid. ? - ö. 1665Ölüm YılıGörüntüle
8HAYRÎ, Seyyid Mehmed Hayrî Efendid. 1734 - ö. 1789-90Ölüm YılıGörüntüle
9HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Ölüm YılıGörüntüle
10SÂFÎ, Derviş Ahmed Sâfî Efendid. ? - ö. 1665Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAYRÎ, Seyyid Mehmed Hayrî Efendid. 1734 - ö. 1789-90Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÂFÎ, Derviş Ahmed Sâfî Efendid. ? - ö. 1665Madde AdıGörüntüle
14HAYRÎ, Seyyid Mehmed Hayrî Efendid. 1734 - ö. 1789-90Madde AdıGörüntüle
15HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Madde AdıGörüntüle