SUHÛFÎ, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/1737)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

18. asırda yaşadığı bilinen Mehmed Efendi mutasavvıf bir şairdir. Aynı zamanda sahaf olan Suhûfî Mehmed Efendi, Niyazî-i Mısrî’nin baş halifelerindendir. Bursalı olup, ilahî cilvegâh-ı Şeyh Suhûfî’yi cinân eyle mısrasının delâlet ettiği 1737 tarihinde Bursa’da vefat ederek Niyazî-i Mısrî dergâhına defnedilmiştir. Osmanlı Müellifleri’nde, Hacı Bayram Velî’nin “Çalabım bir şair yaratmış iki cihan arasında”, Eşrefoğlu’nun “Tecelli şevk-i didârın beni mest eyledi hayran” , Niyazî-i Mısrî’nin “Müşkilim var Hak dostları eylen küşâd” mısraları ile başlayan şiirlerini şerh eden risaleleri olduğu; ayrıca Manzûme-i mev-vâci-ye, Mecmuâ-yı ilahiyât isimli basılmamış eserleri bulunduğu kayıtlıdır (TDEA 1998: 52; Bursalı Mehmed Tahir Efendi 1972: 196).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir Efendi (1972). Osmanlı Müellifleri. C. 1. yyy.

“Suhûfî, Mehmed Efendi” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 52.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir beyti:

Dilâ sen mantıku’t-tayr’ı özü ihsan olandan sor

Dilersen “küntü kenzen” remzini var kân olandan sor 


Bursalı Mehmed Tahir Efendi (1972). Osmanlı Müellifleri. C. 1. 196.İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Doğum YeriGörüntüle
2AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22Doğum YeriGörüntüle
3BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Doğum YılıGörüntüle
5AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22Doğum YılıGörüntüle
6BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Ölüm YılıGörüntüle
8AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22Ölüm YılıGörüntüle
9BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615MeslekGörüntüle
11AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22MeslekGörüntüle
12BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665MeslekGörüntüle
13MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Madde AdıGörüntüle
17AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22Madde AdıGörüntüle
18BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Madde AdıGörüntüle