ŞÜKRÎ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şükrî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Hudâvendegâr üstâdlarından Burusalı Zerger Emîrüñ oglı Şükrî Çelebi fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr, vr. 43b) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Yine 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda da “Şükrî-i Bursevî” ibaresiyle kayıtlı olan gazelle birlikte şaire ait üç gazel daha bulunmaktadır. Bu mecmuaların yazıldığı dönem ve mecmua derleyicilerinin ölen şairler veya daha önce yaşamış şairler hakkında kullandıkları “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım bilgileri Şükrî hakkında kullanmamaları göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir. Yine mecmualarda kullanılan ibarelerden Şükrî’nin, Bursa’da doğduğu ve Zerger Emîr’in oğlu olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Gıynaş, Kamil Ali (2017). Pervâne Bey Mecmuası, Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yay., e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55832,pervane-bey-mecmuasi-pdf.pdf?0, [E.T. 06.09.2018].

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 43b.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.11.2013
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Bezm-i hüsninde nigâruñ çeşmi dâhîler gibi

Sundı sagrak gamze-i mestine şâhîler gibi

Kırmaga meydân-ı hüsn içre görüñ ‘âşıkları

Destine tîr ü kemân almış sipâhîler gibi

Mahşer-i hüsnde hatt-ı zülf-i müşk-âsâ-yı dost

Başların aşaga salmışlar günâhîler gibi

Cennet-i vaslın taleb eyleme ey dil ol şehüñ

Tâlib-i dîdâr ol sen de ilâhîler gibi

Gamzeler kasd eyleyicek Şükrî kanuñ dökmege

Tîr-i müjgân sîneye geldi güvâhîler gibi

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 43b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Doğum YeriGörüntüle
3SUBHÎ, Abdullah Subhî Efendid. ? - ö. 1622Doğum YeriGörüntüle
4Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Doğum YılıGörüntüle
6SUBHÎ, Abdullah Subhî Efendid. ? - ö. 1622Doğum YılıGörüntüle
7Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Ölüm YılıGörüntüle
9SUBHÎ, Abdullah Subhî Efendid. ? - ö. 1622Ölüm YılıGörüntüle
10Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SUBHÎ, Abdullah Subhî Efendid. ? - ö. 1622Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Madde AdıGörüntüle
15SUBHÎ, Abdullah Subhî Efendid. ? - ö. 1622Madde AdıGörüntüle