ŞÜKRÎ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şükrî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Hudâvendegâr üstâdlarından Burusalı Zerger Emîrüñ oglı Şükrî Çelebi fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr, vr. 43b) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Yine 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda da “Şükrî-i Bursevî” ibaresiyle kayıtlı olan gazelle birlikte şaire ait üç gazel daha bulunmaktadır. Bu mecmuaların yazıldığı dönem ve mecmua derleyicilerinin ölen şairler veya daha önce yaşamış şairler hakkında kullandıkları “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım bilgileri Şükrî hakkında kullanmamaları göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir. Yine mecmualarda kullanılan ibarelerden Şükrî’nin, Bursa’da doğduğu ve Zerger Emîr’in oğlu olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Gıynaş, Kamil Ali (2017). Pervâne Bey Mecmuası, Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yay., e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55832,pervane-bey-mecmuasi-pdf.pdf?0, [E.T. 06.09.2018].

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 43b.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.11.2013
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Bezm-i hüsninde nigâruñ çeşmi dâhîler gibi

Sundı sagrak gamze-i mestine şâhîler gibi

Kırmaga meydân-ı hüsn içre görüñ ‘âşıkları

Destine tîr ü kemân almış sipâhîler gibi

Mahşer-i hüsnde hatt-ı zülf-i müşk-âsâ-yı dost

Başların aşaga salmışlar günâhîler gibi

Cennet-i vaslın taleb eyleme ey dil ol şehüñ

Tâlib-i dîdâr ol sen de ilâhîler gibi

Gamzeler kasd eyleyicek Şükrî kanuñ dökmege

Tîr-i müjgân sîneye geldi güvâhîler gibi

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 43b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AKLÎ, Tablî-zâde Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 15 Aralık 1704Doğum YeriGörüntüle
2RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Doğum YeriGörüntüle
3HİSÂLÎ, Hisâlî Çelebid. ? - ö. 1618Doğum YeriGörüntüle
4AKLÎ, Tablî-zâde Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 15 Aralık 1704Doğum YılıGörüntüle
5RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Doğum YılıGörüntüle
6HİSÂLÎ, Hisâlî Çelebid. ? - ö. 1618Doğum YılıGörüntüle
7AKLÎ, Tablî-zâde Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 15 Aralık 1704Ölüm YılıGörüntüle
8RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Ölüm YılıGörüntüle
9HİSÂLÎ, Hisâlî Çelebid. ? - ö. 1618Ölüm YılıGörüntüle
10AKLÎ, Tablî-zâde Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 15 Aralık 1704Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİSÂLÎ, Hisâlî Çelebid. ? - ö. 1618Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AKLÎ, Tablî-zâde Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 15 Aralık 1704Madde AdıGörüntüle
14RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Madde AdıGörüntüle
15HİSÂLÎ, Hisâlî Çelebid. ? - ö. 1618Madde AdıGörüntüle