HARÎRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursalıdır. İpek sattığı için Harîrî mahlasını seçmiştir. Kaynaklarda şairin hayatı hakkında bundan başka bir bilgi yoktur. Harîrî’ye yer veren tezkirelerde onun eser kaleme alıp almadığına da değinilmemiş, sadece şiirlerindeki letafet yoksunluğuna işaret edilmiştir. Harîrî’nin şiir söyleyebileceğini düşündüğünü, fakat yazdıklarının kendisinden öncekilerden “tazmin” ya da “tıraşlama” niteliği taşımaktan öteye geçemediğini belirten Latîfî’ye göre Harîrî, Ahmed Paşa’nın muasırıdır. Paşa’yla yarışabilecek kudreti bulunmamasına rağmen Ahmed Paşa’nın her şiirini tanzir etmiş ve bu yolla onu bunlara cevap vermeye zorlamıştır (Canım 2000: 226).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kâf-zâde Fâizî’nin Zübdetü’l Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1997). Beyâni Mustafa Bin Carullah, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Riyâzî. Riyazü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi. Ali Emirî Efendi. No. 1346. vr. 46.

Şemseddin Sâmî (1316). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’ 

Ey murâdum aksine devr eyleyen kec-rev felek

Şimdi gönlüm nâ-murâd olmak diler n’itsek gerek

(Kayabaşı, Bekir (1997). Kâf-zâde Fâizî’nin Zübdetü’l Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 270.)

Kıt’a

Kûre kedinün kara bıyığı

Ağzında hemân sıçana benzer

Gûyâ bıyığı şol istakozdur

Kendüsi de istepâna benzer

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 226.)

Kıt’a 

Bıyığınla inende fahr idinme

Mutâf âlâtıdur ol kıl işidir

Uzun burnun ucından biraz kes

Ki hortumın uzatmak fil işidür

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 226.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Doğum YeriGörüntüle
3VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Doğum YılıGörüntüle
6VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Ölüm YılıGörüntüle
9VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?MeslekGörüntüle
12VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Madde AdıGörüntüle
18VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle