ŞÜKRÎ, Şükrî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/1552)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şükrî Çelebi demekle meşhurdur. Sinop'ta doğdu. Kanuni Sultan Süleyman dönemi şairlerindendir, genç vefat etmiştir. Sicillî Osmânî'de ölüm tarihi 1552 yılı olarak verilir. Ailesi, eğitimi vefat ettiği yer hakkında kaynaklarda bilgiye rastlanmadı. Lâtifî kasidelerinin iyi olduğu ve olup Damat İbrahim Paşa'nın düğününde en iyi sûriyyeyi Şükrî Çelebi'nin söylediği kanaatindedir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. 4 C. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 06.11.2013
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

İtdi fahr-ı vüzerâ devlet ile bir hoş sûr

Görmeye kimse nazîrini anun ta dem-i şûr


Reşk-i eflâk-i berîn oldı sümüvviyle zemîn

Şöyle zeyn oldı kevâkib gibi her dâr u kusûr


Nâyler meclise bilsem ki ne hâlet virdi

Ki semâ'a girüben döndi kadehler mevfûr


Devlet-i şâh-ı Süleymânda velîmen görse

Şâh-ı Çîn ile çanagun taşıyidi fagfûr

XXX

Vasl-ı yâri fikr iderken gitdi gam didüm ana

Gitdün ah ki ey gam-küsârum didi gönülden degül

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 323.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRİFÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1609Doğum YeriGörüntüle
2Sezgin Kaymazd. 25 Ocak 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİFÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1609Doğum YılıGörüntüle
5Sezgin Kaymazd. 25 Ocak 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
7ÂRİFÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1609Ölüm YılıGörüntüle
8Sezgin Kaymazd. 25 Ocak 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
10ÂRİFÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1609Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Sezgin Kaymazd. 25 Ocak 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÂRİFÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1609Madde AdıGörüntüle
14Sezgin Kaymazd. 25 Ocak 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle