SUN’Î, Sun’î Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sun’î, II. Bâyezîd dönemi şairlerinden, Necâtî Bey’in de çağdaşlarındandır (Riyâzî: vr. 70a; Aktan vd. 1996: 266). TDEA’de XVI. yüzyıl şairlerinden olduğu belirtilmiştir (1998: 54). İzniklidir. “Çelebi” nisbesiyle anılan Sun’î’nin hayatı hakkındaki eldeki bilgiler sınırlıdır. Nitekim Kınalı-zâde Hasan Çelebi (Sungurhan Eyduran 2009: 4) de hakkında kimsenin bilgisi olmadığı için şairin unutulduğunu işaret etmiştir. Latîfî ise tanınmayıp hatırlanmamasını az şiir yazmasına bağlamıştır (Canım 2000: 360). Sun’î’nin eseri olup olmadığına dair de kaynaklarda herhangi bir kayıt yoktur. Tezkirelerde, beğenilen ve kabul gören sözler yazdığına değinilen Sun’î’nin, örnek olarak verilen beyitleri için “hayâl-engîz” ve “mesel-âmîz” değerlendirilmesi yapılmıştır.

Kaynakça

Aktan, Ali, A. Yuvalı, M. Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî Yahud Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye. C. 3. İstanbul: Sebil Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, Recep, N. Okçu, T. Karabey (hzl.) (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

Kafzâde Fâizî. Zübdetü’l-Eş’âr. Süleymaniye Kütüphanesi. Hamidiye. Nr. 1065. vr. 57a.

Riyâzî. Riyâzü’ş-Şu’arâ. Süleymaniye Kütüphanesi. Esad Efendi. Nr. 3871. vr. 70a.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78466/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 03.11.2013].

Şemsettin Sâmi (1996). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 4. Ankara: Kaşgar Neşriyat.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî . C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998).  “Sun’î Çelebi”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 54-55.

Yakar, Halil İbrahim (2002). Gelibolulu Sun’î Dîvânı ve Tahlili. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HANİFE KONCU
Yayın Tarihi: 14.02.2014
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Kaddine göre serv yazmışsın

Ellerün anda kalmış ey nakkâş

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 360.)

Beyt

Nâzik degül midür göre ey meh-likâ dahı

Meclisde gösterür sana agzından eşref[î]

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78466/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 03.11.2013]. 4.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEKÂYÎ, Mehmed Abdülbâkîd. ? - ö. 13 Ocak 1595Doğum YeriGörüntüle
2EŞREF-İ SÂNÎ, Şeyh Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1698Doğum YeriGörüntüle
3VAHYÎd. ? - ö. 1519-20 civarı ?Doğum YeriGörüntüle
4BEKÂYÎ, Mehmed Abdülbâkîd. ? - ö. 13 Ocak 1595Doğum YılıGörüntüle
5EŞREF-İ SÂNÎ, Şeyh Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1698Doğum YılıGörüntüle
6VAHYÎd. ? - ö. 1519-20 civarı ?Doğum YılıGörüntüle
7BEKÂYÎ, Mehmed Abdülbâkîd. ? - ö. 13 Ocak 1595Ölüm YılıGörüntüle
8EŞREF-İ SÂNÎ, Şeyh Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1698Ölüm YılıGörüntüle
9VAHYÎd. ? - ö. 1519-20 civarı ?Ölüm YılıGörüntüle
10BEKÂYÎ, Mehmed Abdülbâkîd. ? - ö. 13 Ocak 1595Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EŞREF-İ SÂNÎ, Şeyh Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1698Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VAHYÎd. ? - ö. 1519-20 civarı ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BEKÂYÎ, Mehmed Abdülbâkîd. ? - ö. 13 Ocak 1595Madde AdıGörüntüle
14EŞREF-İ SÂNÎ, Şeyh Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1698Madde AdıGörüntüle
15VAHYÎd. ? - ö. 1519-20 civarı ?Madde AdıGörüntüle