TÂBÎ, Hacı Mehmed Tâbî

(d. ?/? - ö. 960/1552)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl Adı Hacı Mehmet Tâbî Efendidir. Trabzon'da doğdu. Doğum tarihi, eğitimi ve ailesi hakkında biyografik kaynaklarda bilgiye ulaşılamadı. Tâbî rind-meşrep iyi huylu ve sesi güzel bir kişiydi. Bestekârdı, Hüseynî makamında bağladığı türküler Irak, Acem, Isfahan, Şirâz gibi pek çok yerde büyük küçük herkesin dilinde dolaşmıştır. Tekkelerde onun besteleriyle sema edilmiştir. Şeyh Abdî ile Hacca gittiği sırada orada vefat etti. Mezarı Hicaz'dadır. Tâbî'yi aynı mahlaslı diğer şairlerden ayırmak için şair, Tâbî-i Büzürg (Büyük Tâbî) olarak anıldı. Gülşen-i Şu'ârâ'da Tâbî-i Küçek ile mahlasları aynı olduğundan sürekli atıştıkları söylenmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 05.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nat'-ı zemîne at salıcak fâris-i bahâr

Düşdi şükûfeler önine hep piyâdevâr


Sildi süpürdi sahn-ı çemende gubârı bâd

Yeldi yüpürdi turmadı farrâş-ı rûzgâr


Sahn-ı çemende servi kenâr eyleyem diyü

Dökilmede saçılmada etrâfa cûybâr

***


Gülgûnî kabâ ol büt-i sîmîn-beden üzre

Berg-i gül-i hamrâ gibidür yâsemen üzre


Hâlün ki turur pâdşehüm tarf-ı lebünde

Bir nokta durur sanki komışlar dehen üzre


Bu hattı-ı 'arak-rîzüni haddünde gören dir

Düşmiş seherî şeb-neme benzer çemen üzre


Kâküllerüne dil tolaşup oldı mukayyed

Cân-bâz gibi kala mu'allak resen üzre


Şol katre ki düşmiş zenah-ı yâre 'arakdan

Tâbî görinür noktaya benzer zekan üzre

Şol katre ki düşmiş zenah-ı yâre 'arakdan

Tâbî görinür noktaya benzer zekan üzre

(Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1473-1475.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MAHNİDA AHMET, Ahmet Hamdi Durgund. 1903 - ö. 1962Doğum YeriGörüntüle
3Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MAHNİDA AHMET, Ahmet Hamdi Durgund. 1903 - ö. 1962Doğum YılıGörüntüle
6Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MAHNİDA AHMET, Ahmet Hamdi Durgund. 1903 - ö. 1962Ölüm YılıGörüntüle
9Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MAHNİDA AHMET, Ahmet Hamdi Durgund. 1903 - ö. 1962MeslekGörüntüle
12Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHNİDA AHMET, Ahmet Hamdi Durgund. 1903 - ö. 1962Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MAHNİDA AHMET, Ahmet Hamdi Durgund. 1903 - ö. 1962Madde AdıGörüntüle
18Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle