TÂBİ'Î, FEYZÎ, Alî Tâbi'î Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Alî’dir. Diğer mahlası Feyzî’dir. Latîfî (2000: 198), şairin İstanbul’da, diğer kaynaklar ise Edirne’de doğduğunu belirtmiştir. Abdurrahman Hibrî (1996: 100)’nin de hattatlıkta hüner sahibi olduğunu ifade ettiği Tâbi’î, bu sanattaki yeteneği sayesinde Anadolu Beylerbeyi iken ölen Cenâbî Paşa’nın hizmetine girerek önce kâtibi, sonra da yardımıyla Arap vilayetinde zeamet sahibi olmuştur. Yavuz Sultân Selîm zamanında vefat etmiştir. Birçok gazel ve kaside kaleme aldığı bilinen Tâbi’î’nin adı anılan tek eseri Edirne Şehrengîzi’dir. Bu manzume, Mesîhî’nin Şehrengîz’ine yazılan en başarılı nazire olarak kabul edilmiştir. Ancak metnin nüshası tespit edilememiştir. Tezkirelerde şiirlerinin güzel, akıcı, fasih ve latif olduğu; gazel, kaside ve mesnevîde çoğu şairden üstün bir kabiliyetinin bulunduğu vurgulanmıştır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Hibrî, Abdurrahman (1996). Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi. çev. R. Kazancıgil. Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî . C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha, M. Çakır, H. Koncu (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu’arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. I. Ankara: TTK Yay.

Şemseddîn Sâmî (1891). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 07.12.2013
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Altun kalem misâli bu âh-ı şerer-feşân

Yazdı felek sahîfesine sûre-i Duhân

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 198.)

Beyt

Acıyup bağrına basdı dürr-i eşküm bahr-ı gam

Didi merdüm düşkünidür bir yetîm üftâdedür

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1477.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Doğum YeriGörüntüle
2Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ferzan Özpetekd. 3 Şubat 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Doğum YılıGörüntüle
5Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ferzan Özpetekd. 3 Şubat 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Ölüm YılıGörüntüle
8Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ferzan Özpetekd. 3 Şubat 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913MeslekGörüntüle
11Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ferzan Özpetekd. 3 Şubat 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ferzan Özpetekd. 3 Şubat 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Madde AdıGörüntüle
17Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ferzan Özpetekd. 3 Şubat 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle