TÂBİ'Î, FEYZÎ, Alî Tâbi'î Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Alî’dir. Diğer mahlası Feyzî’dir. Latîfî (2000: 198), şairin İstanbul’da, diğer kaynaklar ise Edirne’de doğduğunu belirtmiştir. Abdurrahman Hibrî (1996: 100)’nin de hattatlıkta hüner sahibi olduğunu ifade ettiği Tâbi’î, bu sanattaki yeteneği sayesinde Anadolu Beylerbeyi iken ölen Cenâbî Paşa’nın hizmetine girerek önce kâtibi, sonra da yardımıyla Arap vilayetinde zeamet sahibi olmuştur. Yavuz Sultân Selîm zamanında vefat etmiştir. Birçok gazel ve kaside kaleme aldığı bilinen Tâbi’î’nin adı anılan tek eseri Edirne Şehrengîzi’dir. Bu manzume, Mesîhî’nin Şehrengîz’ine yazılan en başarılı nazire olarak kabul edilmiştir. Ancak metnin nüshası tespit edilememiştir. Tezkirelerde şiirlerinin güzel, akıcı, fasih ve latif olduğu; gazel, kaside ve mesnevîde çoğu şairden üstün bir kabiliyetinin bulunduğu vurgulanmıştır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Hibrî, Abdurrahman (1996). Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi. çev. R. Kazancıgil. Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî . C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha, M. Çakır, H. Koncu (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu’arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. I. Ankara: TTK Yay.

Şemseddîn Sâmî (1891). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 07.12.2013
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Altun kalem misâli bu âh-ı şerer-feşân

Yazdı felek sahîfesine sûre-i Duhân

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 198.)

Beyt

Acıyup bağrına basdı dürr-i eşküm bahr-ı gam

Didi merdüm düşkünidür bir yetîm üftâdedür

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1477.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂHİDÎ, Edirnelid. ? - ö. 1504-05 ?Doğum YeriGörüntüle
2İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂKİR, Çukadâr Ahmed Aga-zâded. 1762 - ö. 1836Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂHİDÎ, Edirnelid. ? - ö. 1504-05 ?Doğum YılıGörüntüle
5İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂKİR, Çukadâr Ahmed Aga-zâded. 1762 - ö. 1836Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂHİDÎ, Edirnelid. ? - ö. 1504-05 ?Ölüm YılıGörüntüle
8İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂKİR, Çukadâr Ahmed Aga-zâded. 1762 - ö. 1836Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂHİDÎ, Edirnelid. ? - ö. 1504-05 ?MeslekGörüntüle
11İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12MeslekGörüntüle
12ŞÂKİR, Çukadâr Ahmed Aga-zâded. 1762 - ö. 1836MeslekGörüntüle
13ŞÂHİDÎ, Edirnelid. ? - ö. 1504-05 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÂKİR, Çukadâr Ahmed Aga-zâded. 1762 - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂHİDÎ, Edirnelid. ? - ö. 1504-05 ?Madde AdıGörüntüle
17İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Madde AdıGörüntüle
18ŞÂKİR, Çukadâr Ahmed Aga-zâded. 1762 - ö. 1836Madde AdıGörüntüle