TÂHİR AHMED EFENDİ, Hanîf-zâde

(d. ?/? - ö. 1217/1802-03)
bibliyograf ve yazar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tâhir Ahmed Efendi, bibliyografya âlimlerinden fazilet sahibi bir zattır. Osmanlı’da Hanîf İbrahim Efendi adı ve mahlasıyla tanınan iki âlim vardır. Tâhir Ahmed Efendi, bunlardan en meşhur olan Hanîf İbrahim Efendi (ö. 1189/1775)’nin oğludur. Bu yüzden Hanîf-zâde mahlasıyla şöhret olmuştur. Diğeri 1217/1802 senesinde vefat eden İstanbullu şair ve hattat Seyyid İbrâhim Hanîf Bey’dir. Bursalı Mehmed Tahir (Kurnaz ve Tatçı 2000: 1/281; 2/298) söz konusu Hanif İbrâhim Efendi ile 1217/1802 senesinde vefat eden Hanif İbrahim Efendi’nin hayatı ve eserlerini birbirine karıştırmış ve Tâhir Ahmed Efendi’yi Seyyid İbrâhim Hanîf Bey’in oğlu olarak göstermiştir. Tâhir Ahmed Efendi, 1217/1802-03'de İstanbul'da vefat etmiştir (Kurnaz ve Tatçı 2000: 298-299).

Tâhir Efendi'nin Âsâr-ı Nev, Sefînetü’l-Kasâ’id ve Defînetü’l-Fevâ’id adlı iki eseri vardır.

1. Âsâr-ı Nev: Keşfüz’z-Zünûn’a yazılan Arapça zeyldir. Eserin aslı Latinceye tercümesiyle birlikte Gustavus Fluegel tarafından Almanya Leipzig’de basılmıştır. Bu zeyl, Gustavus Fluegel’in yedi cilt hâlinde yayımladığı Keşfüz’z-Zünûn’un altıncı cildin içinde, 525-646 sayfa aralığında basılmış, 503 eserin ismini ihtiva etmektedir.

2. Sefînetü’l-Kasâ’id ve Defînetü’l-Fevâ’id: Tire Kütüphanesinde seçme şiirlerden oluşan mecmuadır (Kurnaz ve Tatçı 2000: 298-299).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 298.

Akpınar, Cemil (1997). "Hanif İbrâhim Efendi." İslam Ansiklopedisi. C.16. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 39-42.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MUHAMMET İNCE
Yayın Tarihi: 26.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25Doğum YeriGörüntüle
2İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734Doğum YeriGörüntüle
3FASÎHÎ, Uşşâkî-zâde Mehmedd. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
4VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25Doğum YılıGörüntüle
5İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734Doğum YılıGörüntüle
6FASÎHÎ, Uşşâkî-zâde Mehmedd. ? - ö. 1655Doğum YılıGörüntüle
7VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25Ölüm YılıGörüntüle
8İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734Ölüm YılıGörüntüle
9FASÎHÎ, Uşşâkî-zâde Mehmedd. ? - ö. 1655Ölüm YılıGörüntüle
10VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25MeslekGörüntüle
11İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734MeslekGörüntüle
12FASÎHÎ, Uşşâkî-zâde Mehmedd. ? - ö. 1655MeslekGörüntüle
13VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FASÎHÎ, Uşşâkî-zâde Mehmedd. ? - ö. 1655Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÂSIF, Vâsıf Osman Beyd. ? - ö. 1824-25Madde AdıGörüntüle
17İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734Madde AdıGörüntüle
18FASÎHÎ, Uşşâkî-zâde Mehmedd. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle