TÂHİR AHMED EFENDİ, Hanîf-zâde

(d. ?/? - ö. 1217/1802-03)
bibliyograf ve yazar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tâhir Ahmed Efendi, bibliyografya âlimlerinden fazilet sahibi bir zattır. Osmanlı’da Hanîf İbrahim Efendi adı ve mahlasıyla tanınan iki âlim vardır. Tâhir Ahmed Efendi, bunlardan en meşhur olan Hanîf İbrahim Efendi (ö. 1189/1775)’nin oğludur. Bu yüzden Hanîf-zâde mahlasıyla şöhret olmuştur. Diğeri 1217/1802 senesinde vefat eden İstanbullu şair ve hattat Seyyid İbrâhim Hanîf Bey’dir. Bursalı Mehmed Tahir (Kurnaz ve Tatçı 2000: 1/281; 2/298) söz konusu Hanif İbrâhim Efendi ile 1217/1802 senesinde vefat eden Hanif İbrahim Efendi’nin hayatı ve eserlerini birbirine karıştırmış ve Tâhir Ahmed Efendi’yi Seyyid İbrâhim Hanîf Bey’in oğlu olarak göstermiştir. Tâhir Ahmed Efendi, 1217/1802-03'de İstanbul'da vefat etmiştir (Kurnaz ve Tatçı 2000: 298-299).

Tâhir Efendi'nin Âsâr-ı Nev, Sefînetü’l-Kasâ’id ve Defînetü’l-Fevâ’id adlı iki eseri vardır.

1. Âsâr-ı Nev: Keşfüz’z-Zünûn’a yazılan Arapça zeyldir. Eserin aslı Latinceye tercümesiyle birlikte Gustavus Fluegel tarafından Almanya Leipzig’de basılmıştır. Bu zeyl, Gustavus Fluegel’in yedi cilt hâlinde yayımladığı Keşfüz’z-Zünûn’un altıncı cildin içinde, 525-646 sayfa aralığında basılmış, 503 eserin ismini ihtiva etmektedir.

2. Sefînetü’l-Kasâ’id ve Defînetü’l-Fevâ’id: Tire Kütüphanesinde seçme şiirlerden oluşan mecmuadır (Kurnaz ve Tatçı 2000: 298-299).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 298.

Akpınar, Cemil (1997). "Hanif İbrâhim Efendi." İslam Ansiklopedisi. C.16. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 39-42.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MUHAMMET İNCE
Yayın Tarihi: 26.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39Doğum YeriGörüntüle
2YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746Doğum YeriGörüntüle
3RE'FET, Abdullah Re'fet Beyd. ? - ö. 1744-45Doğum YeriGörüntüle
4AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39Doğum YılıGörüntüle
5YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746Doğum YılıGörüntüle
6RE'FET, Abdullah Re'fet Beyd. ? - ö. 1744-45Doğum YılıGörüntüle
7AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39Ölüm YılıGörüntüle
8YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746Ölüm YılıGörüntüle
9RE'FET, Abdullah Re'fet Beyd. ? - ö. 1744-45Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39MeslekGörüntüle
11YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746MeslekGörüntüle
12RE'FET, Abdullah Re'fet Beyd. ? - ö. 1744-45MeslekGörüntüle
13AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RE'FET, Abdullah Re'fet Beyd. ? - ö. 1744-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39Madde AdıGörüntüle
17YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746Madde AdıGörüntüle
18RE'FET, Abdullah Re'fet Beyd. ? - ö. 1744-45Madde AdıGörüntüle