TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâde

(d. 1164/1751 - ö. 1254/1838)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1164/1751 senesinin ortalarında İstanbul'da doğmuştur. Kuzattan Tokatlı Ömer Efendi'nin oğludur. Kadı-zâde sanıyla anılmaktadır. Medreselerde öğrenimini tamamladıktan sonra 1196/1781 tarihinde yapılan ru'ûs imtihanını vererek müderris oldu ve kadılık mesleğini seçti. Anadolu ve Rumeli'de bazı beldelerde kadılık yaptı. 1221/1806 senesinde Rumeli kazaskeri olan Osmân Paşa-zâde İzzet Bey'in hizmetine girdi. Sonra Yenişehr-i Fenâr kadısı oldu. Mekke payesini aldı. 1233/1817 yılında bilfiil İstanbul kadısı oldu. 1240/1824 senesinde Anadolu Kazaskerliği verildi. 1241/1825 yılında Şeyhülislamlık makamına getirildi. 1241/1826 senesinde Yeniçeri Ocağı'nın ilgâsına dair fetva verdi. 1243/1827 senesinde yaşlılığından dolayı görevden alındı. Şeyhülislamlıktaki görevi toplam iki sene altı ay beş gündür. 1254/1838 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te bulunan Bostan İskelesi Mezarlığı'na defnedildi.

Osmanlı Müellifleri'ne göre Mecmû'atü'l-Fetâvâ, Şerh-i Kelimetü't-Tevhîd, Nûriyye, Tefsîr-i Sûre-i İhlâs adlı eserleri ile Talak hakkında bir risalesi vardır (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 350).

Tâhir Efendi ilim ve kemal sahibi bir zat olup Kâdirî tarikatına mensuptu. Altı Mermer civarında bulunan Küçük Hamam bitişiğinde kendi adıyla anılan bir Kâdirî dergahı bina etmiş ve buraya malını vakfetmişti.

Kaynakça

Ahmed Rif'at (yty.). Devhatü'l-Meşâyih Ma'a Zeyl. İstanbul.

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂFÎ, Sâfî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Doğum YeriGörüntüle
3HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. 1818 - ö. 1866Doğum YeriGörüntüle
4RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Doğum YılıGörüntüle
5HAYÂTÎ, Hacı Ahmed Hayâtî Efendid. 1751-52 - ö. 1 Şubat 1814Doğum YılıGörüntüle
6FÂ'İK, Süleyman Fâ'ik Efendid. 1783-84 - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
7MA'DEN/KEMÎNE, Adine Muhammedd. 1761 - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
8ÂSIM, Yeğen-zâde İbrahim Âsım Beyd. ? - ö. 1838-39Ölüm YılıGörüntüle
9MEKKÎ, Mehmed Efendid. 1714 - ö. 1797MeslekGörüntüle
10SA'DÎ, Sa'deddin/Sa'dullah Sa'dî Efendid. ? - ö. 1538MeslekGörüntüle
11AHMED YAHYA Yahya/Ahmed/Mahdûm, Debbağ-zâde Ahmed Yahya Efendi b. Şeyhülislâm Debbağ-zâde Mehmed Efendi b. Debbağ Şeyh Mahmud Efendi b. Ahmed Efendid. 3 Ocak 1676 - ö. 17 Aralık 1700MeslekGörüntüle
12ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂŞİD, Râşid Mehmed Rüstem Efendi, Sivaslıd. ? - ö. 1863Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HALÎL, Damad Halîl Efendid. 1821 - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GAZÂYÎd. 1554 - ö. 1607Madde AdıGörüntüle
16HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Madde AdıGörüntüle
17SABRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle