TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâde

(d. 1164/1751 - ö. 1254/1838)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1164/1751 senesinin ortalarında İstanbul'da doğmuştur. Kuzattan Tokatlı Ömer Efendi'nin oğludur. Kadı-zâde sanıyla anılmaktadır. Medreselerde öğrenimini tamamladıktan sonra 1196/1781 tarihinde yapılan ru'ûs imtihanını vererek müderris oldu ve kadılık mesleğini seçti. Anadolu ve Rumeli'de bazı beldelerde kadılık yaptı. 1221/1806 senesinde Rumeli kazaskeri olan Osmân Paşa-zâde İzzet Bey'in hizmetine girdi. Sonra Yenişehr-i Fenâr kadısı oldu. Mekke payesini aldı. 1233/1817 yılında bilfiil İstanbul kadısı oldu. 1240/1824 senesinde Anadolu Kazaskerliği verildi. 1241/1825 yılında Şeyhülislamlık makamına getirildi. 1241/1826 senesinde Yeniçeri Ocağı'nın ilgâsına dair fetva verdi. 1243/1827 senesinde yaşlılığından dolayı görevden alındı. Şeyhülislamlıktaki görevi toplam iki sene altı ay beş gündür. 1254/1838 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te bulunan Bostan İskelesi Mezarlığı'na defnedildi.

Osmanlı Müellifleri'ne göre Mecmû'atü'l-Fetâvâ, Şerh-i Kelimetü't-Tevhîd, Nûriyye, Tefsîr-i Sûre-i İhlâs adlı eserleri ile Talak hakkında bir risalesi vardır (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 350).

Tâhir Efendi ilim ve kemal sahibi bir zat olup Kâdirî tarikatına mensuptu. Altı Mermer civarında bulunan Küçük Hamam bitişiğinde kendi adıyla anılan bir Kâdirî dergahı bina etmiş ve buraya malını vakfetmişti.

Kaynakça

Ahmed Rif'at (yty.). Devhatü'l-Meşâyih Ma'a Zeyl. İstanbul.

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REŞÎD, Çeşmî-zâde Mustafa Reşîd Efendid. ? - ö. 1770Doğum YeriGörüntüle
2EMNÎ, Seyyid Emnî Mehmed Beyd. ? - ö. 1749-50?Doğum YeriGörüntüle
3NEZÎH, Mehmed Nezîh Beyd. 1839 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
4RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Doğum YılıGörüntüle
5HAYÂTÎ, Hacı Ahmed Hayâtî Efendid. 1751-52 - ö. 1 Şubat 1814Doğum YılıGörüntüle
6YAHYA BEY DİLGEMd. ? - ö. 1838/1840Ölüm YılıGörüntüle
7RÂSİH, Enderunlu İbrâhîm Râsihd. ? - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
8MA'DEN/KEMÎNE, Adine Muhammedd. 1761 - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917MeslekGörüntüle
10MÛSÂ KÂZIM EFENDİd. 1858-59 - ö. 1920MeslekGörüntüle
11Azîzî, Karaçelebi-zâde Abdülaziz Efendid. 1592 - ö. 1658MeslekGörüntüle
12HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ATÂd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ULVÎ, Hacı Ali-zâde Ali Ulvîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SUN’Î, Mevlânâ Sun’î Çelebid. ? - ö. 1509-10Madde AdıGörüntüle
16SARHOŞ ABDÎ, Abdî Efendid. ? - ö. 1605Madde AdıGörüntüle
17MUSTAFÂ, Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendid. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle