TAHSÎN, Hasan Tahsîn

(d. ?/? - ö. 1278/1862)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Asıl adı Hasan olup Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşılarından Emrullah Ağa’nın oğludur. Öğrenim görüp kâtip oldu. Hâcegân rütbesini elde etti. Selimiye civarında taş odalarda yaşadı. Birçok kere memuriyette bulundu. Edirne meclisinde tahrirat kâtibi bulunduğu hâlde 1256/1854'te hocalık rütbesine ulaştı. Daha sonra bu görevden ayrılarak 1262/1862 senesi 4. rütbe ile babasının Pirizren sancağı kaymakamı bulunduğu esnada adı geçen sancağın yazı işleri kâtipliğinde ve daha sonra babasının Sakız adası muhasıllığında bulundığı sırada kethüdalık görevinde bulunup 1266/1849 senesi ortalarında ikinci kez Edirne meclisinde yazı işleri kâtibi oldu (Fatîn 1271: 34). Şarköy kaymakamı oldu. Şarköy’de Sultan Abdulazîz Han zamanında 1278/1862'de vefat etti. Şarköy'de Çarşı Camii avlusunda medfundur.

Peremeci, eserinde Tahsîn'in bir kıtasına yer vermektedir (Mehmed Süreyya 1311: 50; Peremeci 2011: 284).

Kaynakça

Abdurrahman Hibrî (1999). Enisü’l-Müsâmirîn-Edirne Tarihi. çev. Ratib Kazancıgil. Edirne: Edirne Valiliği Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kazancıgil, Ratip (hzl.) (2000). Bâdî Ahmed, Riyâz-ı Belde-i Edirne. İstanbul: Edirne Valiliği Yay.

Mehmed Süreyya (1311/ 1893). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Biz de cûylar gibi alçaklara artık akalım

Sûret-i matlabımızda görünür mü bakalım

Hep ferâmûş idelüm sûz u güdâz-ı hecri

Gel gel ey âfet-i cân bir iki bâde çakalım

Şevk-ı ruhsârun ile bezmimizi şuleleyip

Bu şeb ehl-i hasedin başına âteş yakalım

Eyle vaslın ile mesrûr da sonra güzelüm

Felegin cevrini hep başuna bir bir kakalım

Esb-i tab'ında silinmiş idi Tahsîn teberi

Himmet-i Râşid ile bir iki üç mîh çakalım

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 34.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MECDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1590-91Doğum YeriGörüntüle
2SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendid. ? - ö. 1784-85Doğum YeriGörüntüle
3DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
4MECDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1590-91Doğum YılıGörüntüle
5SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendid. ? - ö. 1784-85Doğum YılıGörüntüle
6DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
7MECDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1590-91Ölüm YılıGörüntüle
8SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendid. ? - ö. 1784-85Ölüm YılıGörüntüle
9DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
10MECDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1590-91MeslekGörüntüle
11SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendid. ? - ö. 1784-85MeslekGörüntüle
12DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862MeslekGörüntüle
13MECDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1590-91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendid. ? - ö. 1784-85Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MECDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1590-91Madde AdıGörüntüle
17SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendid. ? - ö. 1784-85Madde AdıGörüntüle
18DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle