TAHSÎN, Hasan Tahsîn

(d. ?/? - ö. 1278/1862)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Asıl adı Hasan olup Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşılarından Emrullah Ağa’nın oğludur. Öğrenim görüp kâtip oldu. Hâcegân rütbesini elde etti. Selimiye civarında taş odalarda yaşadı. Birçok kere memuriyette bulundu. Edirne meclisinde tahrirat kâtibi bulunduğu hâlde 1256/1854'te hocalık rütbesine ulaştı. Daha sonra bu görevden ayrılarak 1262/1862 senesi 4. rütbe ile babasının Pirizren sancağı kaymakamı bulunduğu esnada adı geçen sancağın yazı işleri kâtipliğinde ve daha sonra babasının Sakız adası muhasıllığında bulundığı sırada kethüdalık görevinde bulunup 1266/1849 senesi ortalarında ikinci kez Edirne meclisinde yazı işleri kâtibi oldu (Fatîn 1271: 34). Şarköy kaymakamı oldu. Şarköy’de Sultan Abdulazîz Han zamanında 1278/1862'de vefat etti. Şarköy'de Çarşı Camii avlusunda medfundur.

Peremeci, eserinde Tahsîn'in bir kıtasına yer vermektedir (Mehmed Süreyya 1311: 50; Peremeci 2011: 284).

Kaynakça

Abdurrahman Hibrî (1999). Enisü’l-Müsâmirîn-Edirne Tarihi. çev. Ratib Kazancıgil. Edirne: Edirne Valiliği Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kazancıgil, Ratip (hzl.) (2000). Bâdî Ahmed, Riyâz-ı Belde-i Edirne. İstanbul: Edirne Valiliği Yay.

Mehmed Süreyya (1311/ 1893). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Biz de cûylar gibi alçaklara artık akalım

Sûret-i matlabımızda görünür mü bakalım

Hep ferâmûş idelüm sûz u güdâz-ı hecri

Gel gel ey âfet-i cân bir iki bâde çakalım

Şevk-ı ruhsârun ile bezmimizi şuleleyip

Bu şeb ehl-i hasedin başına âteş yakalım

Eyle vaslın ile mesrûr da sonra güzelüm

Felegin cevrini hep başuna bir bir kakalım

Esb-i tab'ında silinmiş idi Tahsîn teberi

Himmet-i Râşid ile bir iki üç mîh çakalım

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 34.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ, Canbaz-zâde Ali Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Doğum YeriGörüntüle
4ALİ, Canbaz-zâde Ali Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Doğum YılıGörüntüle
7ALİ, Canbaz-zâde Ali Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ, Canbaz-zâde Ali Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70MeslekGörüntüle
13ALİ, Canbaz-zâde Ali Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ, Canbaz-zâde Ali Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Madde AdıGörüntüle